ACEA: markt in 2019 op z’n best stabiel, met groei van minder dan 1 procent

14 februari 2019

Voor 2019 verwacht ACEA dat de Europese autoverkoop zal blijven steken op het niveau van 2018, met zo’n 15 miljoen verkochte eenheden.

Hoewel 2018 het vijfde opeenvolgende jaar met groei was, is het groeitempo de afgelopen jaren wel significant afgenomen. In 2018 bedroeg deze 0,1 procent terwijl dat in 2015 nog 9,3 procent was. Voor 2019 verwacht ACEA in het beste geval een stabiele markt, met een groeicijfer van minder dan 1 procent.

“Gegeven dit broze vooruitzicht, moeten we alles in het werk stellen om de concurrentiekracht van onze industrie te waarborgen, zeker als we kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen”, stelde ACEA-voorzitter Carlos Tavares tijdens de persconferentie op 13 februari in Parijs.

“Dan gaat het om de strenge CO2-doelen voor personenauto’s en bestelwagens, voor 2020 en de recent overeengekomen doelen voor daarna, de dreigende no-deal Brexit en het steeds aanwezige gevaar van importheffingen door de VS.”

Marktvraag

Vooral door de teruglopende dieselverkopen, die hoofdzakelijk worden opgevangen door stijgende verkopen van benzineauto’s (in 2018 met een groei van bijna 6,5 procentpunt), zien we nu de eerste tekenen dat 2018 het tweede jaar op rij was met een stijgende CO2-uitstoot van nieuwe auto’s. In deze context zal het halen van toekomstige CO2-doelstellingen een aanmerkelijk grotere marktvraag van elektrische en andere alternatief-aangedreven voertuigen vereisen dan op dit moment haalbaar is.

Consumenten blijven nu nog sceptisch. Van de in 2018 verkochte auto’s was slechts 2 procent van een stekker voorzien. Dat is vooral te wijten aan de betaalbaarheid van die auto’s en het gebrek aan laad- en tankinfrastructuur. “In een poging om de extreem ambitieuze CO2-reductie in de praktijk ook haalbaar te maken, dringen wij er bij beleidsmakers op aan om ervoor te zorgen dat alle faciliterende omstandigheden aanwezig zijn, in het bijzonder door de broodnodige investeringen in infrastructuur te doen,” benadrukt Tavares.

Brexit

“Een no-deal Brexit valt nog steeds niet uit te sluiten, integendeel het lijkt waarschijnlijker dan ooit. Daardoor zijn autofabrikanten gedwongen om drastische voorzorgsmaatregelen te nemen. Sommigen huren opslagruimte om onderdelenvoorraden aan te leggen, anderen overwegen een tijdelijke post-Brexit productiestop en diverse bedrijven snoeien in hun investeringen in het VK.

Tavares: “De rauwe werkelijkheid is echter dat niets van dit alles de gaten kan dichten die geslagen worden door uittreding uit de EU op WHO-handelscondities. Daarom roepen wij beide kanten op om hun inspanningen nogmaals te verdubbelen om in de komende cruciale weken een deal te sluiten.”

In beeld en geluid kunt u de persconferentie zelf ervaren met deze video.