Herziening MachineRichtlijn, uw input gevraagd

19 februari 2019

Onlangs heeft de Europese Commissie voor de aanstaande herziening van de Machinerichtlijn een zogenaamde ‘Roadmap’ gepubliceerd. Dit is een soort plan van aanpak / uitgangspuntendocument voor deze herziening van de MachineRichtlijn. Uw eventuele wensen of ideeën voor verbetering van de MachineRichtlijn kunt u desgewenst kenbaar maken via de internetconsultatie, die in het tweede kwartaal 2019 gehouden gaat worden.

Europese commissie

Veel van onze leden leveren producten die moeten voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn, zoals meeneemheftrucks, hydraulische oprijramp, rolstoelliften, perssysteem in een vuilnisauto en laad- en lossystemen op trucks zoals laadkranen, laadkleppen of hefinstallaties op een kipper.

Evaluatie
In 2018 heeft de Europese Commissie een evaluatie van de huidige Machinerichtlijn uitgevoerd. De algemene conclusie van deze evaluatie is dat de Machinerichtlijn over het algemeen effectief en efficiënt is en in de Europese Unie een toegevoegde waarde heeft. 

Maar er is een behoefte aan specifieke verbeteringen en vereenvoudiging. Zoals een grotere juridische duidelijkheid bij enkele bepalingen, zoals de definitie voor 'niet voltooide machines' en een betere coherentie met andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld de laagspanninsgrichtlijn.

Uitgangspuntendocument voor de herziening
In de onlangs gepubliceerde ‘Roadmap’ voor de herziening van de Machinerichtlijn staat dat de Europese Commissie op basis van deze evaluatie een aantal beleidsopties ziet voor de eventuele aanpassing van de MachineRichtlijn, variërend tussen niets veranderen en ingrijpende wijzigingen; de Commissie zal daarin een keuze maken en die verwerken in haar voorstel.

Internetconsultatie
De Commissie van de EU heeft voor het tweede kwartaal 2019 een openbare internetconsultatie aangekondigd voor het aanpassingsvoorstel dat de Europese Commissie in de komende maanden verder gaat uitwerken. Met behulp van die internetconsultatie kunt u uw eventuele wensen of ideeën voor verbetering van de Machinerichtlijn kenbaar maken. 

Zodra wij meer informatie hebben over de start van de internetconsultatie zullen wij u daarover informeren.

Nu al input geven?
Uw eventuele wensen of ideeën voor verbetering van de Machinerichtlijn kunt u desgewenst ook nu al bij ons kenbaar maken; wij zullen dan in overleg treden met onze Europese koepelorganisaties om te bezien of deze punten breed gedragen worden, en welke rol de koepelorganisaties mogelijk kunnen spelen in het verdere proces. U kunt daarmee terecht bij carrosserienl@raivereniging.nl.

Meer informatie
Eugène Moerkerk en Kees Pereboom

Relevante dossiers

 

 


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972