Resultaat pilot QRM: meer productie en tevredener werknemers

19 februari 2019

Op 14 februari kwamen 25 leden van RAI CarrosserieNL naar Houten voor de OOC workshop “QRM in de carrosserie- en trailerbouw”.

Doel van de workshop was om bedrijven te informeren over de basisprincipes van QRM, maar ook om de ervaringen te delen van een pilot waarin acht carrosseriebouw- en trailerbedrijven in 2018 met QRM aan de slag waren gegaan. Ook werden de mogelijkheden belicht om in 2019 als groep van bedrijven te starten met QRM in het bedrijf.

Wat is QRM

Arie Pieter van Wensveen en Marck Bosboom van Lean Improvers hebben bij alle deelnemers in de QRM-pilot een quickscan en 0-meting uitgevoerd, een opleiding verzorgd en de implementatie begeleid.

De essentie van Quick Responce Manufacturing is doorlooptijdverkorting. QRM is een proces dat ervoor zorgt dat het product snel(ler) door het proces gaat met de juiste kwaliteit en tegen de laagste kosten en met tevreden en bekwame medewerkers. Het wegnemen van verspilling ten gevolge van onder meer wachten, corrigeren, overproductie, bewegingen van medewerkers die geen waarde toevoegen, transportbewegingen, ongebruikt talent van medewerkers en voorraad is een heel belangrijk thema binnen QRM.

Veel bedrijven doen aannames in hun planning, wat nogal eens mis gaat. Is een voertuig of onderdeel te laat, dan wordt maar vast gestart met een nieuw project, zo worden de medewerkers aan het werk gehouden. Maar dan ontstaan grote tussenvoorraden, klanten gaan bellen, spoedjes worden geboren, het reguliere werk vertraagt met als gevolg een lange doorlooptijd en veel onrust in het bedrijf.

Vicieuze cirkel

Deze vicieuze cirkel is met QRM te doorbreken. Door het gebruik van de theorie van QRM ontstaan praktische verbeterinitiatieven waardoor de doorlooptijd wordt gereduceerd, op het juiste moment het juiste wordt gedaan en alles in 1x goed gedaan wordt. Logistieke verbeteringen voorkomen verspilling van tijd, dag-/weekstarts borgen de communicatie, vergroten de sturing en faciliteren voorbeeldgedrag. 5S ondersteunt orde en netheid.

CAS (Carrosserie Afloop Systeem) dat zo’n 10 jaar geleden door Bert Tuinzaad van TNO werd ontwikkeld en bij veel carrosseriebouwbedrijven is geïntroduceerd levert een bijdrage; daardoor ontstaat namelijk inzicht. Door de bouw van een voertuig op te delen in logische opeenvolgende brokken en dit visueel zichtbaar op te hangen bij het voertuig zijn de stappen voor iedereen controleerbaar en gekoppeld aan het tijdpad kan ook gecontroleerd worden of de planning nog klopt.

Praktijkervaringen Rondaan

Pieter Dirk Rondaan van het gelijknamige carrosseriebouwbedrijf uit Berlikum was één van de deelnemers aan de pilot QRM. Ondanks dat hij het begin 2018 al zeer druk had omdat naast een overvolle orderportefeuille ook gestart was met duurzame inzetbaarheid van met name de oudere medewerkers en de plannen voor de bouw van een nieuwe fabriekshal, besloot Rondaan toch deel te nemen. Tien maanden later heeft hij zeker geen spijt van zijn deelname. QRM blijkt een prima kapstok te zijn om stappen in duurzame inzetbaarheid te zetten. En als je niet start blijf je in de vicieuze cirkel van ‘geen tijd’ hangen zijn terugkijkend zeker van toepassing.

Pieter Dirk is zich door QRM nog meer bewust geworden dat focus op productietijd belangrijk is maar dat het voortraject van verkoop tot inkoop en werkvoorbereiding minstens net zo belangrijk is. Dit draagt bij aan het doel om alles in 1x goed te doen. Het schoonmaken en -houden van de werkvloer en het meer structureren van inkomende goederen was het meest zichtbare deel van QRM.

Communicatie is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering maar krijgt soms te weinig aandacht. Nú wordt elke dag begonnen met een dagstart, waarbij alle medewerkers zien en horen wat er van hen die dag verwacht wordt, of het project nog op schema ligt, de problemen die de medewerkers tegenkomen.  Zijn er problemen dan moet één persoon probleemeigenaar worden en de issues snel oplossen. Bovendien kan tijdens dit korte dagelijkse overleg ook nog even teruggekomen worden op het nakomen van eerder gemaakte afspraken, zoals dagelijks aan het eind van de dag zorgen dat de werkplek opgeruimd is. Deze methodes om frequent met elkaar te communiceren heeft onder meer geleid tot meer betrokkenheid van de medewerkers.

Medewerkers plezier in werk

Communiceren met je medewerkers is ook de rode draad als het gaat om het tot stand brengen van veranderingen. Dit was de belangrijkste  boodschap van Karel Markx, HR-adviseur namens het OOC. In de pilot heeft hij 4 van de 8 deelnemende QRM-pilotbedrijven begeleid. Veel medewerkers ervaren door een ander geplande veranderingen die direct op hen betrekking hebben als bedreigend. Door de medewerkers bij dit veranderingstraject te betrekken en hun persoonlijk belang te laten zien verdwijnt de weerstand tegen veranderingen.

Daarnaast toonde Karel Markx de resultaten van onderzoek in de timmer- en kozijnenindustrie, die in 2014 gestart zijn met QRM. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid ervaart tweederde van de medewerkers vermindering van de werkdruk, 40% ervaart een veiligere en overzichtelijkere werkomgeving. Daarnaast is het ziekteverzuim 40% gedaald, het aantal overwerkuren meer dan gehalveerd en driekwart van de medewerkers heeft meer plezier in het werk gekregen.

QRM 2019

De afsluiting van de pilot is niet het einde van QRM in de carrosserie- en trailerbranche, want RAI CarrosserieNL presenteerde de mogelijkheid om deel te nemen aan nieuw gezamenlijk QRM-project waarbij nieuwe bedrijven kunnen aansluiten.

De eerste fase zal bestaan uit een bedrijfsscan door Lean Improvers waarvan de resultaten (inzichten, de knelpunten en het verbeterprogramma) worden gepresenteerd. Op basis hiervan kunnen bedrijven zich al dan niet aanmelden voor de QRM-opleiding die wordt gecombineerd met de uitvoering van het verbeterprogramma bij het bedrijf. Doordat de bedrijven iedere maand 1 dag bij elkaar komen om de QRM-opleiding te volgen en hun praktijkopdrachten gezamenlijk te bespreken kunnen de bedrijven ook onderling van elkaar leren en elkaar helpen.

Interesse?

Op basis van de reacties op het evaluatieformulier werd deze bijeenkomst als goed tot zeer goed beoordeeld en is er voldoende animo om met een nieuwe groep bedrijven een QRM-traject te starten.

Mochten meer bedrijven interesse in QRM hebben dan kunnen ze zich nog tot 1 maart a.s. aanmelden bij Jasper Burgers (j.burgers@raivereniging.nl of 06-22203686).