Nog meer consequenties WLTP-introductie

21 februari 2019

De gevolgen voor het verschuldigde BPM-bedrag van de WLTP-introductie zijn genoegzaam bekend. Wat recent ook regelmatig, in relatie tot ‘groene autoregelingen’, de kop lijkt op te steken is dat soms ook energielabels in ongunstige richting opschuiven en het gemeten aantal grammen CO2 stijgt.

Label

Wie zich oriënteert op een nieuwe auto van de zaak en de showroom instapt met de vereisten van de leaseautoregeling in het hoofd, loopt soms tegen teleurstelling aan. Als die regeling bijvoorbeeld vereist dat maximaal een C-label gekozen kan worden, kan blijken dat de ‘logische opvolger’ van wat men eerder reed niet te verkrijgen is met dit label.

Grammen

Een ander criterium in een autoregeling gericht op groen rijden kan ook zijn dat een maximum gesteld wordt aan het aantal grammen CO2-uitstoot per kilometer. Ook deze komen echter vaak wat hoger uit, simpelweg omdat de WLTP als realistischer test hogere uitkomsten geeft dan de NEDC, maar ook omdat in veel gevallen er technische aanpassingen nodig zijn om aan de emissie-eisen (RDE) te voldoen. Dit geldt ook als wordt teruggerekend van WLTP naar NEDC (NEDC 2.0).

Momenteel wordt immers de kleur van het label nog bepaald op basis van de iets hoger liggende NEDC2.0-CO2-waarde, die gerelateerd wordt aan de gemiddelde NEDC-uitstoot van het nieuw verkochte wagenpark. Pas per 1-1-2020 zijn er voldoende WLTP-auto’s geleverd om de labelkleur te relateren aan de gemiddelde WLTP-CO2-uitstoot.

Oplossing?

Een oplossing voor het knellen van het energielabel of het aantal grammen CO2 is niet op korte termijn voorhanden, anders dan dat in de huidige overgangsperiode bij het hanteren van de zakelijke autoregeling rekening gehouden wordt met de gemiddeld iets hogere CO2-waarden van WLTP-auto’s. De achterliggende gedachte van groene autoregelingen is immers dat een berijder de meest energie-efficiënte auto in zijn of haar klasse c.q. segment kiest. Het kan dus een optie zijn om in deze overgansgperiode eerder te handelen naar de geest van de regeling dan naar de precieze letter.

Meer informatie: Wout Benning