Kamer debatteert over vrachtwagenheffing

5 maart 2019

Op 6 maart debatteert de commissie Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer, ofwel de ‘vrachtwagenheffing’.

Tweede Kamer

Doel van deze maatregel, die is vastgelegd in het regeerakkoord, is het bevorderen van duurzaamheid door de inzet van zero-emissie technologie, zoals batterij-elektrische of waterstof-elektrische vrachtauto’s en duurzamere (bio)brandstoffen met lagere CO2-uitstoot.

Draagvlak

In het regeerakkoord stond nog de toezegging om alle opbrengsten te laten terugvloeien naar de sector. De oorspronkelijke weerstand van de branche tegen de vrachtwagenheffing werd daardoor uiteindelijk ook weggenomen. Maar nu wil het kabinet een deel van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing voor de staatskas reserveren in verband met de eventuele derving van inkomsten aan dieselaccijns. Hierdoor dreigt het draagvlak van deze specifieke maatregel af te brokkelen en valt te voorzien dat ook toekomstige milieu- en klimaatmaatregelen met argwaan ontvangen gaan worden.

RAI Vereniging, TLN, evofenedex en VERN hebben hierover aan de bel getrokken bij Kamerleden. Dit heeft geleid tot een fikse hoeveelheid kritische Kamervragen. Vooruitlopend op het debat hebben genoemde partijen en RAI Vereniging opnieuw contact gelegd met de Kamer om hen te voeden met informatie en inspiratie voor nieuwe kritische vragen.

Terugsluis

Eén van de Kamervragen ging over de berekening van de ‘terugsluis’. Gezien de informatie over de compensatie voor accijns, afschaffing Eurovignet en verlaging MRB en de systeemkosten, liggen hogere netto-bedragen voor de hand: de opbrengst van de heffing schat de minister in het Beleidskader op 600 miljoen (bij toepassing op alleen snelwegen) tot 1,1 miljard euro bij toepassing op alle wegen. Van deze opbrengst gaan af: compensatie voor dieselaccijns à 55 miljoen, eurovignet à 190 miljoen, verlaging MRB à 33 miljoen en jaarlijkse systeemkosten à 100-125 miljoen. In het laagste geval zou de ruimte voor de terugsluis dus 220 miljoen bedragen, maar bij toepassing op alle wegen zou 700 miljoen beschikbaar moeten zijn. Welke verborgen compensatie gaat er in dat maximale geval nog van de totale opbrengsten af?

Debat volgen

Het debat staat gepland van 10.00 - 13.00 uur en is voor de politieke fijnproevers live te volgen via de site van de Tweede Kamer (Suze Groenewegzaal). De bijbehorende kamerstukken vindt u hier. Maar uiteraard doen wij u hiervan u ook verslag.

Meer informatie: Miranda Maasman, public affairs adviseur