Stand van zaken implementatie slimme tachograaf

5 maart 2019

Over ruim drie maanden, vanaf 15 juni 2019, moeten alle nieuw in Nederland geregistreerde motorvoertuigen (N2, N3, M2 en M3) voorzien zijn van de nieuwe slimme tachograaf indien de voertuigeigenaar activiteiten met een tachograafplicht uitvoert. Deze week kwam Kiwa echter met een verontrustend bericht en informeerde de RDW-erkenninghouders over de nieuwe regels.

Wij hebben u in het recente verleden al eerder geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen rondom de implementatie van de slimme tachograaf per 15 juni 2019.

Beschikbaarheid van de tweede generatie werkplaatskaarten

Gisteren heeft Kiwa Registers B.V. het brancheoverleg digitale tachograaf laten weten dat zij de tweede generatie werkplaatskaarten die noodzakelijk zijn voor het ijken van de slimme tachograaf niet op 15 maart 2019 kan gaan uitleveren aan de branche. Dit omdat de toeleverancier van Kiwa onlangs een belangrijke deadline voor een test bij JRC niet gehaald heeft.

Kiwa heeft het in dit bericht overigens over: “De Smart Tachograaf, de tweede generatie Digitale Tachograaf, is volgens de Europese Verordening 165/2014 verplicht voor vrachtwagens en bussen die vanaf 15 juni 2019 op kenteken worden gezet.” Voor alle duidelijkheid: met de term “op kenteken zetten” wordt uiteraard bedoeld het registreren van voertuig in het kentekenregister, dus inclusief de tenaamstelling!

Voor zover ons bekend zijn in ieder geval Duitsland en Tsjechië (en mogelijk ook andere EU-lidstaten) wel op tijd, dit omdat zij gebruikmaken van een andere toeleverancier (Gemalto). Kiwa Registers geeft in haar bericht aan dat zij naar verwachting vanaf 15 mei 2019 de G2-werkplaatskaarten wel gewoon aan de branche kunnen gaan leveren.

Hiermee haalt Nederland niet de deadline uit de Europese Verordening. Welke juridische consequenties dat exact heeft is niet bekend. In ieder geval heeft de Nederlandse voertuigbranche nu het probleem dat zij voertuigen uitgerust met een tweede generatie digitale tachograaf (de slimme tachograaf) niet kan ijken.

Het lijkt raadzaam de tachograaf de komende twee maanden, waar mogelijk, vooraf door de voertuigfabrikant te laten ijken. En mogelijk kan het nieuwe voertuig via een Europese lidstaat naar Nederland getransporteerd worden waar wel de G2-werkplaatskaart beschikbaar is en het voertuig dus wel geijkt kan worden.

Maar bij eventuele reparaties en/of modificaties aan het voertuig (bijvoorbeeld de vervanging van banden en/of het monteren van een Maut-kastje voor de Duitse tolheffing) kan het voertuig in Nederland vooralsnog helaas niet opnieuw geijkt worden.

De branche vindt dit uiteraard een uiterst teleurstellende situatie.

Brief RDW aan houders RDW erkenning controle apparaten

Afgelopen week heeft de RDW een brief naar alle houders van een erkenning controle apparaten gestuurd. Als u deze informatieve brief niet heeft ontvangen, kunt u deze hieronder downloaden. Daarmee informeert de RDW de branche over de komende wijzigingen, waaronder een nieuwe Regeling tachografen die op 15 juni 2019 in werking moet gaan treden.

Meer informatie: Eugène Moerkerk en Roelof de Haan.