RAI-bibliotheek voor monitoring en registratie van verplichtingen rondom opslag gevaarlijke stoffen

11 maart 2019

Na een geslaagde pilot zetten RAI Aftermarket en OKcomply hun samenwerking voort met een uniforme RAI-bibliotheek, een digitaal format met alle maatregelen op het gebied van transport en opslag van gevaarlijke stoffen.

Onder de noemer ‘Digitaal Samenwerken Opslag en Transport Gevaarlijke Stoffen’ startten RAI Aftermarket en OKcomply een aantal maanden geleden met een pilotgroep, bestaande uit automaterialengrossiers en -toeleveranciers.

Doel van deze pilot was om de risico’s en wettelijke maatregelen voortkomend uit het werken met gevaarlijke stoffen vast te leggen en de uitvoering aantoonbaar te borgen. De pilot is inmiddels afgerond en de uitkomsten zijn positief. Samen hebben RAI Aftermarket , OKcomply en de deelnemende bedrijven een RAI-bibliotheek met maatregelen opgebouwd rond dit thema, die beschikbaar komt voor leden van de RAI Aftermarket.

De pilotgroep, die bestond uit Auto Waard, Koskamp Automaterialen, Autotechnica, Bachaus Landgraaf en Terlouw Diesel Center, gebruikte gedurende een testperiode de RAI-bibliotheek binnen het digitale platform van OKcomply. Van hen ziet het merendeel na de testperiode de voordelen van deze werkwijze; aanleiding voor RAI Aftermarket en OKcomply om te besluiten te starten met de verdere uitrol van de RAI-bibliotheek.

Voor een goede borging wordt een stuurgroep of zogenaamde interpretatiecommissie ingericht. Met als taak om de RAI-bibliotheek verder te beheren, zodat een complete database met alle relevante maatregelen rondom de opslag van gevaarlijke stoffen en wet- en regelgeving te beheren en verder uit te bouwen.

Met deze RAI-bibliotheek profiteert elk lid van de branchebrede kennis op dit gebied en verbeteren we gezamenlijk het format.

Meer informatie: Jeroen van de Braak (manager sectie RAI Aftermarket) en Eugène Moerkerk (beleidsadviseur)