BE-trekker valt onder kilometerheffing vrachtverkeer

12 maart 2019

Bij de kilometerheffing voor vrachtverkeer vanaf 2023 gaan BE-trekkers daar ook onder vallen, meldde minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW tijdens het recente Kamerdebat over de ‘vrachtwagenheffing’.

Al eerder antwoordde de minister dat er bij invoering van een kilometerheffing voor trucks geen grote verschuiving van vrachtwagens naar bestelauto’s te verwachten is. “Het gaat dan om ladingen van minder dan 2 ton en dat is slechts 1,6 procent van alle vrachtwagenvervoer heeft betrekking op dit gewichtssegment en daarom acht ik de verschuiving minimaal”, stelt de bewindsvrouw.

BE-trekkers en BE-combinaties gaan wél onder de in 2023 ingaande kilometerheffing belast worden met een tarief per kilometer. Van Nieuwenhuizen: “Anders zou er een concurrentievoordeel ten opzichte van lichte vrachtwagens ontstaan.”

Het volledige verslag van dit debat vindt u hier, de BE-trekker wordt daarin genoemd op pagina 31.