Stand van zaken overleg concept-Klimaatakkoord

22 maart 2019

Vorige week presenteerden PBL en CPB de doorrekeningen van het concept-Klimaatakkoord. Direct aansluitend heeft het kabinet bekend gemaakt hoe zij tegen het concept-klimaatakkoord aankijkt en wat zij nu wel en wat zij niet wil gaan doen. Voor onze mobiliteitssector heeft dat de nodige effecten.

Deze week is in diverse commissievergaderingen en in het Dagelijks Bestuur uitvoerig gesproken over de nieuwe situatie. Belangrijkste wijziging die het kabinet nu aanbrengt is dat de over-stimulering van elektrische auto’s moet worden voorkomen en dat de gewone automobilist niet meer hoeft te betalen voor zijn vaste lasten voor zijn benzine- of dieselauto. Daarover schreven wij u vorige week al.

BPM mag niet omhoog

Dat betekent dus dat de door de mobiliteitstafel voorgestelde subsidie voor elektrische auto’s van 6000 euro verlaagd zal gaan worden en dat de motorrijtuigenbelasting voor benzine- en dieselauto’s voorlopig niet verhoogd zal worden.

Omdat het kabinet elektrisch vervoer wel wil stimuleren (maar dus met een lager bedrag) en de MRB niet verhoogd wordt, moet het Kabinet opnieuw rekenen om alle rekensommen sluitend te krijgen en dat wordt dan ook uitgebreid gedaan. De betrokken ministeries hebben onder andere aan de branche gevraagd om actief mee te denken en dat gebeurt dus nu volop.

Ons rekenwerk moet eind volgende week bij het kabinet liggen. Dan gaat het kabinet kijken hoe zij hieraan definitief invulling gaan geven. Voor RAI Vereniging en BOVAG is één ding heel erg duidelijk: de BPM kan en mag niet verder omhoog en we hebben daar vorige week ook een persbericht over verstuurd.

Volgende week hebben alle partijen van het zogenaamde motorblok (ANWB, BOVAG, VNA en RAI Vereniging) overleg om zich te buigen over een mogelijk gezamenlijk eindvoorstel.

Meer informatie: Wijnand de Geus