Internetconsultatie 'Wet acceptatie buitenlandse APK'

28 maart 2019

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 voor. Met deze wijziging wil de minister het mogelijk maken dat Nederlandse personen en bedrijven die een voertuig bezitten dat jarenlang niet in Nederland komt, in het buitenland een algemene periodieke keuring (APK) kunnen laten uitvoeren. Een experiment met het accepteren van Spaanse APK’s bij een zevental Spaanse keuringsstations wordt hiermee definitief gemaakt.

Het doel van dit wetsvoorstel is het mogelijk te maken dat motorvoertuigen en aanhangwagens met een Nederlands kenteken in een andere lidstaat van de Europese Unie aan een periodieke keuring kunnen worden onderworpen, en dat het keuringsbewijs wordt geaccepteerd. Het achterliggende doel is om de lasten te reduceren voor de eigenaren, onder voorwaarde van gelijkblijvende verkeers- en voertuigveiligheid. 

Nederland is voorstander van wederzijdse erkenning van de periodieke keuring in de gehele Europese Unie. Tot sprake is van een dergelijke EU-brede acceptatie, staat Nederland open voor bilaterale afspraken met andere lidstaten om elkaars periodieke keuringen te accepteren. Om deze bilaterale afspraken mogelijk te maken, is de onderhavige voorgestelde wetswijziging nodig. Verwacht wordt dat deze aanpak voorziet in de behoefte van de groep personen en bedrijven met een Nederlands gekentekend voertuig dat zich jarenlang in het buitenland bevindt. 

Dit wetsvoorstel maakt het experiment met betrekking tot het accepteren van Spaanse APK’s voor Nederlands gekentekende voertuigen definitief. Dit experiment heeft gelopen van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2018 en vond plaats op grond van de zogenoemde experimenteerbepaling van artikel 186 van de Wegenverkeerswet 1994, uitgewerkt in een tijdelijk hoofdstuk 3a van het Besluit voertuigen.

Internetconsultatie

U kunt tot en met 10 april reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de nota van toelichting door uw reactie in sturen bij deze internetconsultatie.