Stand van zaken WLTP

29 maart 2019

Het is al weer even geleden dat wij u een update gaven van de ontwikkelingen rond de WLTP. Logische reden daarvoor is dat wij nog steeds wachten op de derde fase van het TNO-onderzoek naar de effecten in relatie tot de BPM.

Zoals weet wordt dit proces begeleid door onze WLTP-expertgroep, met deskundigen uit de ledenkring en uit ons secretariaat. Onlangs hebben wij hen met een uitgebreide e-mail bijgepraat op de ontwikkelingen.

U kunt deze (na inloggen) onderaan deze pagina downloaden.

Graag brengen wij u met dit artikel in hoofdlijnen op de hoogte van de stand van zaken.

Kamerdebat autobelastingen 13-2

Op 13 februari vond met het Algemeen Overleg autogerelateerde belastingen uiteindelijk het langverwachte Kamerdebat plaats. Geagendeerd waren daarvoor onder meer WLTP, BPM en de import van gebruikte voertuigen.

In de aanloop naar dit debat vroeg het zogeheten ‘motorblok’ (ANWB, BOVAG, VNA en RAI Vereniging) per brief met grote klem aandacht aan het ministerie en de betreffende fractiespecialisten voor deze onderwerpen, in het bijzonder de WLTP. Ook is dat onder de aandacht van de media gebracht, onder meer met dit persbericht.

In het debat gaf staatssecretaris Snel wederom aan voorlopig nog niets te willen doen bij conversie van de BPM-tabel en dit pas op zijn vroegst per 1-1-2020 te willen doorvoeren. Ook meldde hij -net als eerder- te willen wachten op het derde deel van het TNO onderzoek. Publicatie daarvan wordt in mei verwacht; wij hebben met TNO afgesproken dat we tijdens de uitwerking met regelmaat overleg zullen hebben.

Kanttekeningen van PVV, VVD en CDA over dreigende appels-met-perenvergelijkingen pareerde Snel bij de beantwoording van Kamervragen. De fiks gestegen BPM, waar VVD en PVV felle kritiek op uitten, zou volgens Snel simpelweg het gevolg zijn van andere voorkeuren van consumenten en zwaardere auto’s. Verder ging het debat langdurig over de sterke stijging van de verkoop van elektrische auto’s in het laatste kwartaal van 2018 en de enorme subsidiëring die daarmee gepaard ging.

Een uitvoeriger verslag van dit debat schreven we in dit artikel.

Webinar

Begin dit jaar hebben wij een WLTP-Webinar opgenomen om de complexe problematiek van WLTP en BPM nog eens heel glashelder uiteen te zetten voor iedereen die daarin geïnteresseerd. Ook bedoeld voor om Kamerleden en beleidsmakers te informeren.

Brief BOVAG

Afgelopen week zag BOVAG aanleiding om een brandbrief aan de staatsecretaris te sturen. Deze is in lijn met onze lobby over dit onderwerp. U kunt de brief hieronder downloaden.

Vervolg

We houden u uiteraard aangesloten en zodra we meer contouren van het derde deel het TNO-onderzoek duidelijk hebben, roepen wij de WLTP-expertgroep weer bijeen en leest u nader.

Meer informatie: Wout Benning