Tijdelijke regeling werkplaatskaarten slimme tachograaf rond

4 april 2019

De EU heeft haar goedkeuring gegeven voor een tijdelijke oplossing waarbij Kroatische werkplaatskaarten in Nederland mogen worden gebruikt. Hiermee is voorkomen dat veel Nederlandse trucks en bussen binnenkort stil komen te staan. RAI Vereniging heeft zich in de afgelopen weken onder andere samen met BOVAG hard gemaakt om tot deze tijdelijke oplossing te komen.

Recent werd bekend dat KIWA niet tijdig de nieuwe generatie werkplaatskaarten voor de slimme tachograaf kan leveren. Voor bus- en truckleveranciers en hun klanten leidt dit ertoe dat nieuwe voertuigen die al zijn voorzien van de nieuwste generatie tachograafsystemen niet kunnen worden geijkt en afgeleverd en dus stil komen te staan. Een zeer onwenselijke situatie. Naar aanleiding hiervan stuurden de betrokken brancheorganisaties een brandbrief aan de minister van IenW.

Deze brief heeft tot gevolg gehad dat achter de schermen direct is gestart met het werken aan een tijdelijke oplossing voor dit probleem. RAI Vereniging, de in Nederland gevestigde producenten, BOVAG, KIWA, ILT en het ministerie van IenW hebben intensief samengewerkt om tot een oplossing te komen.

Deze week is duidelijk geworden dat er een oplossing gevonden is die ook door de EU kan worden goedgekeurd. De tijdelijke regeling voorziet in het gebruiken van Kroatische werkplaatskaarten, totdat de Nederlandse exemplaren kunnen worden geleverd.

Gelimiteerd

Omdat de tijdelijke regeling voorziet in de levering van een gelimiteerd aantal kaarten, moet er een selectie worden gemaakt onder de huidige RDW-erkenninghouders. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan die locaties die verantwoordelijk zijn voor de eerste ijking en aanmelding van de tachograaf voor aflevering van het nieuwe voertuig. Dit zijn de in Nederland gevestigde productielocaties en de dealers van de bus- en truckmerken.

Prioriteitenlijst

Naar verwachting zullen wij in totaal 600 kaarten voor de Nederlandse markt ontvangen, die in twee batches van 300 kaarten zullen worden uitgeleverd. BOVAG en RAI Vereniging hebben samen een prioriteitenlijst gemaakt waarin de erkenninghouders zijn opgenomen die verantwoordelijk zijn voor eerste registratie en ijking.

Deze bedrijven worden door KIWA benaderd met het verzoek de relevante gegevens van keurmeesters van deze bedrijven die de eerste kaarten mogen ontvangen uiterlijk vrijdag 5 april om 13.00 uur aan te leveren.

LET OP! Als u één van deze bedrijven bent, dan is het volgende van groot belang:

  • Wees u bewust dat de tijdelijke kaarten locatie- en persoonsgebonden zijn. Dat betekent dat de door u geselecteerde keurmeesters ook werkzaam en inzetbaar moeten zijn tot eind mei om de tijdelijke kaarten ook te kunnen gebruiken in uw bedrijf. Zorg dus voor een juiste selectie binnen uw organisatie! Vanaf medio mei zal de reguliere Nederlandse kaart naar verwachting door KIWA worden uitgeleverd.
  • De werkplaatsen die in de bevoorrechte positie zitten om op basis van BOVAG en RAI Vereniging opgestelde criteria een tijdelijke G2-werkplaatskaart te ontvangen, krijgen deze kaart op voorwaarde dat zij voldoen aan een zorgplicht. Dit houdt in dat deze werkplaatsen collega’s (onafhankelijk van merk of dealer) op verzoek zullen helpen met activatie en kalibratie van voertuigen die zijn aangeboden bij werkplaatsen die nog niet over een dergelijke G2-werkplaatskaart beschikken. Mocht dit toch tot problemen leiden dan zal de branchemanager  BOVAG Truckdealers hier een bemiddelende rol in spelen.

Brief minister aan Tweede Kamer

Op 6 april informeerde minister Van Nieuwenhuizen (IenW) de Tweede Kamer met een brief over deze regeling. Mede omdat de kamerleden Remco Dijkstra (VVD) en Chris Stoffer (SGP) hierover kamervragen hadden gesteld.

Meer informatie: Eugène Moerkerk, beleidsadviseur duurzaamheid & techniek

>> Hier kunt teruglezen wat wij eerder schreven over deze problematiek