Nieuw voorstel verplichte APK voor snelle landbouwtrekkers

9 april 2019

Afgelopen vrijdag kwam het ministerie van IenW dan eindelijk met een voorstel voor het APK-keuren van snelle (40+km/u) landbouwtrekkers.

trekker openbare weg

Voor wat er nu bekend is, staat in het voorstel dat alle landbouwtrekkers moeten worden geregistreerd bij de RDW, en dat voor de voertuigen die er qua constructie op zijn ingericht én sneller willen rijden dan 25km/u een eigen kenteken moeten krijgen.

In hetzelfde voorstel staat dus ook een verhoging van de maximumsnelheid van 25 naar 40km/u voor deze voertuigen. De Ministerraad is de eerste stap in het wetgevingsproces. De bedoeling is dat de nieuwe regels dit najaar van kracht worden.

APK is Europese plicht

In Europa is afgesproken dat snelle landbouwtrekkers vanaf 20 mei 2018 APK-plichtig zijn. Nederland voldoet echter nog niet aan deze afspraak, omdat een eerder voorstel voor de invoering van de APK-plicht werd verworpen door de Tweede Kamer. Nederland werd daarvoor in 2017 al door de Europese Commissie al op de vingers getikt.

Procedure

De Ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van de minister van IenW. Er gaat nog wel tijd overheen voordat dit werkelijk wordt ingevoerd. De Ministerraad is dus pas de eerste stap in het wetgevingsproces en voorlopig is het wetsvoorstel zelfs nog niet openbaar. Dat moet eerst nog voor advies naar de Raad van State, die beoordeelt of het wetsvoorstel uit te voeren is en niet in strijd is met de Grondwet. Daarna gaat het nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Normaal gesproken zijn er maar twee vaste verandermomenten van wetgeving: 1 januari en 1 juli. Maar aangezien de boete die Nederland boven het hoofd hangt voor overschrijding van de Europese deadline, is het denkbaar dat deze wet op een andere datum van kracht wordt.

U hoort nader

RAI Vereniging houdt de vinger aan de pols bij dit dossier, enerzijds vanwege de oneerlijke concurrentie van de ‘truckende tractoren’ met bijvoorbeeld reguliere bouwvoertuigen en anderzijds het feit dat een aantal voertuigcategorieën die nu onder de noemer MMBS vallen in de eerdere wetsvoorstellen ook onder de registratie- en (toen nog) kentekenplicht zouden vallen. Wij spannen ons al een groot aantal jaren in voor een kenteken- en APK-plicht voor landbouwvoertuigen, zie daarvoor ons dossier Kenteken Landbouwvoertuigen.

Met dit bericht maakte de Rijksoverheid e.e.a. bekend.

Meer informatie: Remco Tekstra