AVG-terugkommiddag INDI op 18 juni

14 juni 2019

Op 25 mei 2016 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen.

privacy

INDI heeft in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG in de periode Q3 2017 t/m Q2 2018 de AVG-implementatie begeleid voor het merkkanaal. In vier centrale en drukbezochte sessies met importeurs en dealers is de nieuwe AVG-wetgeving behandeld.

Sinds de AVG van toepassing is, zijn er nog geen boetes uitgedeeld. Dit heeft ermee te maken dat er eerst uitgebreid onderzoek moet worden gedaan. Er lopen momenteel diverse onderzoeken. Op 14 maart jl. werd bekend dat op basis van verschillende artikelen in de privacywet vier categorieën gehanteerd worden bij het uitdelen van boetes.

Nu ‘het stof is neergedaald’, implementaties (zouden moeten) zijn afgerond en handhaving vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens aanvangt, is het zaak de balans op te maken. Voorgenoemde ontwikkelingen geven dan ook aanleiding voor het organiseren van een terugkomdag.

Tijdens deze terugkommiddag zullen we onder meer ingaan op de volgende onderwerpen:

  • Hoe heeft de Autoriteit Persoonsgegevens tot op heden geacteerd en wat wordt er de komende periode verwacht?
  • De nieuwe wet voor telemarketing die eind 2018 is aangenomen.
  • Wat zijn gegeven de kennis en inzichten van nu aspecten van de AVG waarop binnen automotive organisaties en tussen organisaties extra gelet moet worden?
  • Openstaande vraagstukken en uitwisselen van ervaringen bij implementatie van AVG binnen merkkanaal vanuit importeur, DMS-leverancier en dealer(vereniging).

Graag willen wij u, of een afgevaardigde namens uw organisatie, uitnodigen om aan de terugkommiddag deel te nemen, die plaatsvindt op dinsdag 18 juni a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur in het BOVAGhuis in Bunnik.

U kunt zich aanmelden met een e-mail aan Marjan Helmhout van INDI.

Uw input gevraagd!

Voor het onderdeel ‘Openstaande vraagstukken’ willen wij voorafgaand de openstaande vraagstukken die er bij u zijn en de vragen die er bij u leven inventariseren. Hiervoor vragen wij u uiterlijk vrijdag 17 mei aanstaande uw input per mail toe te sturen. Bedankt!

>> Zie hier wat wij eerder over de AVG hebben geschreven.