Voorstel IenW voor APK-keuring in buitenland kritisch ontvangen

12 april 2019

Het Ministerie van IenW heeft een wetsvoorstel gepubliceerd voor het uitvoeren van een APK-keuring in buitenland. RAI Vereniging is niet tegen dergelijke mogelijkheden, maar heeft wel bezwaar tegen het voorstel zoals het nu luidt, en wil dan ook verder overleg met het Ministerie en de RDW.

Ondanks dat de APK gebaseerd is op Europese regelgeving, is wederzijdse acceptatie van in andere EU-landen uitgevoerde APK’s immers vreemd genoeg niet geregeld.

De mogelijkheid van het APK-keuren van Nederlandse voertuigen in een ander land bestaat momenteel op beperkte schaal in Spanje, op basis van een bilaterale afspraak met Spanje, nader uitgewerkt in een experimenteerwet.

Bedoeling was dat ook een aantal Nederlandse bedrijven voor Spaanse voertuigen de APK-keuring zouden kunnen gaan uitvoeren (de zogenoemde ‘wederkerigheid) , maar dat is nooit ingevuld vanuit Spanje.

Die experimenteerwet loopt af, maar IenW wil graag een vervolg geven aan de situatie in Spanje.

Wederkerigheid

Daartoe heeft IenW een voorstel gedaan voor wijziging van de Wegenverkeerswet, op basis waarvan APK-keuren in andere landen plaats zou kunnen gaan vinden als daarover tussen een land en Nederland afspraken worden gemaakt.  Was in het licht van de proef met Spanje ‘wederkerigheid’ een algemene voorwaarde (die in praktische zin dus niet ingevuld werd), in het nu voorliggende wetsvoorstel is het wat IenW betreft geen voorwaarde meer.

Het wetsvoorstel biedt praktische mogelijkheden voor voertuigvloten van bedrijfsvoertuigen die zich nooit of weinig in het land van registratie bevinden, zoals trailers en opleggers.

SOAPK

Betrokken brancheorganisaties bij de APK (zoals RAI Vereniging, BOVAG, TLN, TRTA, rond de APK verenigd in het ‘SOAPK’) hebben begrip voor de marktomstandigheid dat in dergelijke situaties de APK in het ‘thuisland’ een praktische handicap is. Maar over dat voorstel is geen inhoudelijke afstemming geweest met het SOAPK, en is er dus ook geen rekening gehouden met de bezwaren van de branche tegen het loslaten van de eis van wederkerigheid en de concurrentievervalsing die daardoor op de loer ligt.

Nieuw voorstel

Het SOAPK heeft het Ministerie dan ook laten weten bezwaar te hebben tegen het concept-wetsvoorstel zoals dit nu voorligt, en verzoekt om aanpassing daarvan door in overleg met het Ministerie te komen tot een alternatief voorstel waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van álle leden.

Meer informatie: Kees Pereboom