Nieuwe tachograafkaarten opnieuw later geleverd

30 april 2019

Niet alleen de werkplaatskaarten voor de slimme tachograaf komen te laat, ook de bestuurderskaarten, bedrijfskaarten en controlekaarten. Daarbij laat leverancier Kiwa Register BV weten dat alle Nederlandse G2-tachograafkaarten op z’n vroegst pas op 15 juni klaar zijn.

Dat meldt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) per brief aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat partijen zonder geldige kaart kunnen komen te zitten, en werkplaatsen, transportbedrijven en chauffeurs tot stilstand dreigen te komen als er geen aanvullende maatregelen worden genomen.

Nederlandse tweede generatie tachograafkaarten
De Nederlandse G2-werkplaatskaarten zouden in eerste instantie formeel vanaf 15 maart geleverd moeten worden, maar dit lukte de Kiwa niet. De Kiwa liet begin maart weten dat de Nederlandse G2-kaarten vanaf 15 mei aanstaande te gaan leveren, maar ook dit gaat de Kiwa niet halen, blijkt nu. De kaarten zullen naar verwachting pas rond 15 juni geleverd kunnen worden.

Nederland had de Nederlandse G2-bestuurders- en bedrijfskaarten ook uiterlijk 15 mei klaar moeten hebben. Ook dat wordt nu dus minimaal een maand later. Anders dan bij de werkplaatskaarten kunnen de huidige generatie bestuurders- en bedrijfskaarten wel gewoon gebruikt worden in een tweede generatie (slimme) digitale tachograaf. 

Kaarten doorstonden test niet
RAI Vereniging heeft samen met TLN en BOVAG overlegd met Kiwa en het ministerie van IenW. Kiwa legde uit dat de extra vertraging van één maand is ontstaan omdat de kaarten een test van de Europese Commissie niet hebben doorstaan. Bij die test wordt beoordeeld of de nieuwe generatie tachograafkaarten werkt met alle typen en versies tachografen. Zodra kaartleverancier Idemia, de toeleverancier van Kiwa, de noodzakelijke modificaties aan de kaarten heeft doorgevoerd, zullen de gemodificeerde Nederlandse G2-kaarten opnieuw bij het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie getest moeten worden.

Noodoplossingen Kiwa

Wanneer de Idemia-kaarten voor een tweede keer niet door de test komen, dan lukt het Kiwa ook niet om uiterlijk 15 juni de kaarten te leveren. Daarom is met elkaar afgesproken dat er voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Kiwa heeft toegezegd drie dingen te doen om de ontstane problemen te proberen op te lossen:

 • Het bestellen van Nederlandse kaarten bij een andere Nederlandse leverancier.
  Kiwa Register B.V. heeft geeft aan dat een andere kaartleverancier in staat is begin juli Nederlandse G2-kaarten te leveren.
  NB: Uit het overleg dat RAI Vereniging heeft gehad is bovendien naar boven gekomen dat deze kaartleverancier eenvoudiger door de JRC-test kan komen, omdat deze reeds over een typegoedkeuring voor de G2-kaart beschikt en deze G2-kaart in andere EU-lidstaten reeds toegepast wordt.
 • Het bestellen van buitenlandse G2-kaarten voor tijdelijk gebruik.
  Kiwa is in gesprek met een aantal landen, om daar bestuurderskaarten, bedrijfskaarten en controlekaarten vandaan te halen. Zo is het probleem met de late levering van werkplaatskaarten ook deels opgelost door Kroatische kaarten te gebruiken.
 • Het actief door Kiwa benaderen van kaarthouders met beperkte geldigheid.
  Om uit te sluiten dat er door het onverhoopt niet slagen van de eerste drie oplossingsrichtingen bestuurders/bedrijven/controleurs zonder kaart komen te zitten zal Kiwa in kaart brengen hoeveel kaarten er in juni en de maanden daarna verlopen zodat deze partijen op tijd op de hoogte kunnen worden gesteld van het feit dat het verstandig is enige tijd vóór 15 juni een G1 kaart aan te vragen. Kiwa is hierover in gesprek met de sector om te komen tot een zo praktisch mogelijke oplossing en om dit zo goed en helder mogelijk te kunnen communiceren richting de achterban.
  De Kroatische werkplaatskaarten blijven daarnaast nog geldig tot 15 juli a.s..

Tot slot meldt de Minister aan de Tweede Kamer
“Ik heb Kiwa gevraagd om alles op alles te zetten om te voorkomen dat partijen zonder geldige kaart komen te zitten, zodat werkplaatsen, transportbedrijven en chauffeurs, maar ook agenten en inspecteurs niet de dupe worden van het feit dat Kiwa en Idemia niet kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken.” Die oproep van de Minister wordt uiteraard ondersteund door RAI Vereniging. Om die reden zijn we vanuit RAI Vereniging weer nauw betrokken bij het vervolgoverleg dat morgen, woensdag 1 mei, plaatsvindt.

Wat de minister in dezelfde brief niet meldde aan de Tweede Kamer?
De in oktober aangekondigde nieuwe Regeling Tachografen, die voornamelijk relevant is voor de RDW tachograaf erkenninghouders, is op 23 april 2019 ook gepubliceerd in de Staatscourant.


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992