Aanpassing uitstekende lading en meeneemheftrucks Vlaanderen

14 mei 2019

In België mag volgens artikel 46 van de Wegcode de lading van voertuigen maximaal één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken. Sinds 22 maart is een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op Vlaanderen.

meeneemheftruck

Stootbalk bij (afzet)containers of wissellaadbakken

(afzet)containers of wissellaadbakken mogen maximaal 1 meter uitsteken. Dat er een stootbalk aanwezig moest zijn was nog niet beschreven. Met de aanpassing van de wet wordt vastgelegd dat voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 22 maart 2019 de stootbalk op 40 cm vanaf achterzijde van de (afzet)containers of wissellaadbakken moet hebben.

Voertuigen met een datum eerste toelating van voor de inwerkingtreding van het besluit hoeven pas vanaf 1 januari 2021 aan deze stootbalk-eis te voldoen.

In Nederland moet de stootbalk bij lading en uitstekende containers en wissellaadbakken op maximaal 60 cm vanaf achterzijde van de lading zitten (conform artikel 5.18.12 Regeling Voertuigen).

Meeneemheftrucks

Ook meeneemheftrucks mochten maar 1 meter uitsteken, maar in de praktijk blijkt dat zij meer dan één meter achter het voertuig uitsteken. Daarom wordt het met een wetswijziging mogelijk om meeneemheftrucks 1,5 meter uit te laten steken.

Voorwaarde hierbij is wel dat de onderkant van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer bedraagt dan 65 cm. En dat de achterste rand voldoende stevigheid biedt om te fungeren als stootbalk.

Zie hier ook onze andere informatie over meeneemheftrucks.

Ondersteuning van lading

Als het voertuig uitgerust is met een uitschuifbare inrichting ter ondersteuning van de lading, mag deze enkel uitgeschoven worden wanneer het voertuig geladen is.

De gehele regelgeving voor uitstekende lading is te vinden op: www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/222-art46

Het besluit met de wijzigingen vindt u op: www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=19-04-30&numac=2019012003


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992