ING: Truck- en trailermarkt koelt af na topjaar 2018

27 mei 2019

Na het topjaar 2018 daalt de verkoop van nieuwe trucks en trailers naar verwachting in 2019 en 2020.

Bedrijven investeren minder uitbundig door recente uitbreiding van het wagenpark, economische vertraging, druk op de winstgevendheid en het chauffeurstekort. Het aandeel 'zero-emissie' trucks in de nieuwverkoop ligt in 2019 nog onder de 1%.

Verwachte truckafzet in 2019 3% en in 2020 ruim 10% lager

In 2018 piekte de Nederlandse afzet van nieuwe trucks op 16.350 (+9% t.o.v. 2017), sterk boven het 10-jarig gemiddelde van 13.000. Ruim een vijfde hiervan was bestemd voor uitbreiding. De komende jaren valt dit deel naar verwachting grotendeels weg.

Verschuiving van registraties van december naar januari en invoering van de smart tachograaf medio juni zorgden in de eerste helft van 2019 nog voor een impuls. In de tweede helft van het jaar zorgen de remmende factoren naar verwachting voor een correctie. ING verwacht dat het aantal truckregistraties in 2019 met 3% licht daalt en in 2020 met -11% een grotere stap terug zal doen. Nog altijd ligt de afzet dan boven het langjarig gemiddelde.

Dit en veel meer beschrijft het ING Economisch Bureau zeer uitvoerig in de nieuwste editie van zijn Assetvisie trucks en trailers. RAI Vereniging leverde hierbij uiteraard input.

>> Aanbevolen ook het artikel dat vakmedium Trailertotaal specifiek over de trailermarkt publiceerde.