Aanvullende informatie bij per 1 juli verplichte 2e constructieplaat

27 juni 2019

In vervolg op wat we u gisteren schreven over de 2e constructieplaat hebben wij belangrijke aanvullende informatie van de RDW ontvangen.

RDW logo

Bij elke wijziging aan een voertuig, moet een extra constructieplaat worden aangebracht. Op die 2e constructieplaat moet de naam van de constructeur (fabrikant) staan die verantwoordelijk is voor de wijziging. Voor alle details, zie ons nieuwsbericht.

Bij de toepassing hiervan wordt onderscheid gemaakt tussen een niet-eerder geregistreerd voertuig en een eerder geregistreerd voertuig.

1. Niet-eerder geregistreerd voertuig

Het gaat hierbij meestal om een voertuig met een typegoedkeuring incompleet, dat door een carrosseriebedrijf is voltooid, of een voertuig met een typegoedkeuring compleet waar bijvoorbeeld zitplaatsen zijn gewijzigd of een gasinstallatie is aangebracht.

Op de extra constructieplaat moeten de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar in de onderstaande volgorde zijn vermeld:

  • naam van de fabrikant (bedrijf dat verantwoordelijk is voor de voltooiing van of wijziging aan het voertuig);
  • goedkeuringsnummer (bij individueel keuren veld blijft leeg en bij een 2e fase goedkeuring het goedkeuringsnummer);
  • goedkeuringsfase (meestal fase 2, kan door eerdere wijziging ook 3 of hoger zijn);
  • voertuigidentificatienummer;
  • technisch toelaatbare maximummassa’s (indien gewijzigd).

Wanneer alleen een carrosserie opgebouwd wordt, moeten onderstaande gegevens op de 2e constructieplaat aanwezig zijn:

Naam carrosseriebouwer

Chassisnummer

Fase 2

2. Eerder geregistreerd voertuig

Bij een wijziging aan een eerder geregistreerd voertuig (Wijziging constructie volgens Rv hoofdstuk 6) is slechts een extra constructieplaat vereist indien er iets verandert in de technisch toelaatbare maximummassa’s. Bij overige wijzigingen zoals ombouw tot kampeerwagen, motorwijziging, dubbele cabine, enz. is een extra constructieplaat vooralsnog NIET vereist.

Bedoelde wijziging voor verplicht aanbrengen 2e constructieplaat

Het is niet de bedoeling dat elke fabrikant van een onderdeel/unit/uitrustingsstuk een constructieplaat monteert tenzij daardoor de maximum aslast of maximum massa wijzigt. Bijvoorbeeld carrosseriebouwer X monteert de laadbak en bedrijf Y monteert een kraan of laadklep. In dit geval monteert carrosseriebouwer X een 2e constructieplaat. Via deze bouwer X kan worden achterhaald wie de kraan of laadklep heeft gemonteerd.


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993