Vervang tijdelijke Kroatische werkplaatskaarten op tijd!

9 juli 2019

Zoals bekend was er een probleem met de uitlevering van G2-werkplaatskaarten voor het werken aan de slimme tachograaf.

Om de periode te kunnen overbruggen tot het moment dat goedgekeurde Nederlandse kaarten leverbaar zouden zijn, is ervoor gekozen tijdelijke Kroatische werkplaatskaarten uit te leveren. In principe werden per truckdealerbedrijf twee van deze kaarten beschikbaar gemaakt. Deze tijdelijk kaarten hebben een geldigheid tot 15 juli 2019.

KIWA levert niet automatisch een nieuwe kaart ter vervanging van de tijdelijke kaart. Daarom is het belangrijk dat u voor de personen die in het bezit zijn van een tijdelijke kaart tijdig een nieuwe kaart aanvraagt bij KIWA. Deze aanvraag kan op het portal van KIWA worden gedaan op de gebruikelijke wijze.

LET OP: bij aanvraag dient u te kiezen voor een nieuwe aanvraag en niet voor de optie ‘verlengen’.

Na de levering van de tijdelijk Kroatische werkplaatskaarten is voor een periode gebruik gemaakt van Britse werkplaatskaarten. Deze hebben de normale geldigheid van 1 jaar en hoeven dus niet tussentijds vervangen te worden door een Nederlandse kaart.

Naar verwachting gaat KIWA vanaf 10 juli de officiële Nederlandse werkplaatskaarten uitleveren, met een normale geldigheid van 1 jaar.

>> Zie ook dit artikel over de tijdelijke regel voor de werkplaatskaarten.


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972