Vooralsnog geen duidelijkheid over financiële en fiscale stimulering ADAS

8 juli 2019

Hoe gaat de regering autoveiligheid financieel en/of fiscaal stimuleren? SGP-Kamerlid Stoffer is zo overtuigd van het grote nut van ADAS voor de verkeersveiligheid in nieuwe en bestaande auto's dat hij vorige week al voor de tweede keer een motie indiende.

ADAS

Chris Stoffer wil hierover duidelijkheid krijgen vóór de komende behandeling van het Belastingplan en de begroting IenW. Helaas heeft hij zijn motie, op aandringen van minister Van Nieuwenhuizen, aangehouden. De minister van IenW vroeg Stoffer hierom omdat zij het wel erg prematuur vond om nu al te spreken over fiscaal of financieel stimuleren; zij wil eerst kijken hoe het convenant uit gaat werken.

RAI Verenging onderhoudt nauwe contacten met zowel het ministerie van IenW als diverse Kamerleden over manieren om veilig gebruik van ADAS te bevorderen. Eén van de maatregelen kan zijn het wegnemen van financiële belemmeringen, maar daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat zowel dealers als consument goed worden geïnformeerd over de bijdrage van ADAS aan de verkeersveiligheid (en het rijcomfort!) en hoe ADAS veilig te gebruiken. Daarmee is recent de ADAS Alliantie aan de slag gegaan.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566