Weinig vuurwerk over mobiliteit in debat Klimaatakkoord

8 juli 2019

In het debat over het Klimaatakkoord vlogen partijen elkaar afgelopen woensdag bepaald niet in de haren over mobiliteit. De kans is dan ook vrij groot dat het pakket ongewijzigd de eindstreep haalt.

Tweede Kamer

Het kabinet wilde graag een klimaatakkoord realiseren met voldoende draagvlak. Het lijkt daar op gebied van mobiliteit dus behoorlijk in geslaagd. Voor de automobilist ziet het aangepaste akkoord er inderdaad een stuk realistischer, betaalbaarder en haalbaarder uit dan het vorige, dat half maart werd gepresenteerd.

Zo komt er geen verhoging van de mrb, geen verhoging van de bpm, geen accijnsverhoging op benzine en ook geen innovatietoeslagen. Zelfs de VVD is inmiddels bereid om rekeningrijden te overwegen. Weliswaar in te voeren door een volgende kabinet, maar toch. Kort voor het debat kwam er nog wel een aantal Kamervragen van FvD over de kosten van rekeningrijden, maar in het debat zelf was over dit onderwerp opvallend weinig vuurwerk. Het zal helpen dat het kabinet particuliere gebruikers gaat stimuleren om een elektrische auto te kopen door de aanschaf van een elektrische middenklasser komende jaren extra aantrekkelijk te maken.

Wel was er nog even stevig debat tussen Klaver en Van Veldhoven over het openbreken van Autobrief II, waarin Klaver (GroenLinks) staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) wees op de kleine financiële winst voor de overheid en het kleine effect op het klimaat, terwijl een groot negatief effect is te verwachten op het draagvlak.

Bijtelling EV

Klaver ziet best in dat er inhoudelijk argumenten zijn te vinden waarom de bijtelling van 4% naar 8% zou moeten, maar volgens hem getuigt het niet van een betrouwbare overheid om het voor bestaande gevallen open te breken. “Als je het hebt over draagvlak, is dit iets dat er bij heel veel mensen in hakt, zelfs als je er onwijs tegen bent dat auto's ook gesubsidieerd worden”. Precies het bezwaar dat ook RAI Vereniging over deze maatregel heeft geuit.

Van Veldhoven erkende weliswaar dat dit inderdaad een minder plezierige maatregel is, maar zij betoogde dat bijtelling per 4% naar 8% per 2020 nodig is om overstimulering te voorkomen, om de piek van auto's die niet echt geschikt zijn voor de tweedehandsmarkt te ontmoedigen. Er is nog gekeken of het een halfjaar later kon ingaan om de net bestelde auto's erbuiten te laten vallen, maar dat bleek niet uitvoerbaar voor de Belastingdienst, die te kampen heeft met grote capaciteitsproblemen. De Klimaattafels hebben bij aanvang van het proces zelfs te horen gekregen dat maatregelen die tot extra werk zouden leiden voor de Belastingdienst in de ‘rode bak’ zouden belanden.

Helaas diende Klaver geen motie in om alsnog een fatsoenlijke overgangsregeling voor lopende gevallen af te dwingen en zo het draagvlak te herstellen. Kennelijk was hij gerustgesteld door de opmerking van Van Veldhoven dat zij tegen de mensen aan de tafel heeft gezegd: “laten we met elkaar om de tafel gaan om te kijken waar dit knelpunten oplevert. Dit pakket staat, maar laten we met elkaar kijken naar het handelingsperspectief. We blijven in gesprek met elkaar”.

Meer moties

Wel werd een serie andere moties ingediend tijdens het Klimaatdebat, waarover meteen op donderdag al werd gestemd. Zo wil de VVD dat het MKB wordt betrokken bij de uitwerking van de klimaatplannen en kreeg de steun van de Kamer voor de motie die dat moet regelen. Sandra Beckermann (SP) had minder succes met haar motie, die de regering oproept om bij het onderzoek naar rekeningrijden als uitgangspunt te nemen dat Nederlanders die geen alternatief hebben voor de auto er financieel niet op achteruitgaan bij een stelselherziening. Asscher (PvdA) wil dat burgers de klimaatplannen op begrijpelijke wijze inzichtelijk gemaakt krijgen en deze motie werd zelfs aangenomen met algemene stemmen, net zoals de motie-Klaver c.s. over een integrale doorrekening van de klimaatplannen in de Klimaat- en Energieverkenning. Tot slot kwam CU-Kamerlid Segers met een motie over opstellen van een programma waterstof, die met een meerderheid werd aangenomen.

De Kamer is nu met reces, maar het Klimaatakkoord zal daarna zeker nog de nodige debatten opleveren. RAI Vereniging volgt alle ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet.