Nieuwe emissie-eisen per 1 september 2019; restantregeling

10 juli 2019

Per 1 september 2019 gaan er nieuwe emissie-eisen gelden voor nieuwe tenaamstellingen van trucks en bestelauto’s/lichte chassis-cabines. Voertuigen die daar niet aan voldoen moeten opgenomen worden in de restantregeling, of vóór 1 september tenaamgesteld worden.

Als bijlage bij een ander nieuwsbericht, hebben wij een overzicht geplaatst van ingangsdata van Richtlijnen en Verordeningen voor nieuwe registraties. In dat andere bericht gaan wij ook in op het belang van die data voor voertuigen die in opbouw/ombouw staan, en de restantregeling.

De datum 1 september 2019 in dat overzicht ligt dichtbij, en daarom hier speciale aandacht daarvoor.

Welke eisen voor welke voertuigen?

Het betreft twee verschillende soorten eisen voor vier verschillende voertuigcategorieën, maar die allemaal op 1 september 2019 in werking treden voor nieuwe tenaamstellingen.

Per 1 september 2019 moeten nieuwe registraties van:

  • Trucks en bussen (categorieën N2, N3, M2, en M3) v.w.b. het emissie-OBD-systeem aan de eisen van ‘letter D’ voldoen
  • M1 en N1 klasse I aan de emissie-eisen (binnen het Euro-6 regime) volgens letter DG voldoen (of een ‘latere’ letter)
  • N1 klasse II aan de emissie-eisen (binnen het Euro-6 regime) volgens letter AE voldoen (of een ‘latere’ letter) – wat neerkomt op dat ze nu ook aan de WLTP-eisen moeten voldoen
  • N1 klasse III en N2 (met light-duty emissiegoedkeuring) aan de emissie-eisen (binnen het Euro-6 regime) volgens letter AF voldoen (of een ‘latere’ letter) - wat neerkomt op dat ze nu ook aan de WLTP-eisen moeten voldoen

Restantregeling of voor 1 september 2019 tenaamstellen

Nieuwe nog niet tenaamgestelde voertuigen die niet aan deze eis voldoen, moeten óf voor 1 september 2019 tenaamgesteld worden, óf opgenomen worden in de restantregeling van de importeur.

De restantregeling houdt in dat als er nog nieuwe niet-tenaamsgestelde voertuigen zijn die op of na 1 september 2019 tenaamgesteld gaan worden en niet voldoen aan de betreffende emissie-eis, die voertuigen (aangeduid als ‘restantvoorraad’) door de fabrikant/importeur bij de RDW aangemeld mogen worden voor de restantregeling.

Daarvoor gelden wel voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat het voertuig minimaal drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe eis (in dit geval dus vóór 1 juni 2019), geproduceerd moet zijn (aangeduid als de ‘CvO van voor drie maanden-regel’);.

Aangemelde voertuigen mogen dan vervolgens alsnog in een periode van een jaar (complete voertuigen)/anderhalf jaar (incomplete/voltooide voertuigen) na 1 september 2019 tenaamgesteld mogen worden zonder dat ze dus aan die nieuwe emissie-eis hoeven te voldoen.

Het woord ‘voorraad’ in restantvoorraad moet hierbij niet te letterlijk worden genomen; het gaat om alle nieuwe voertuigen die door fabrikant/importeur in NL op de markt zijn gezet, en die nog niet zijn tenaamgesteld.  Zo’n voertuig hoeft zich dus niet op een opslagterrein van de fabrikant/importeur te bevinden, maar kan ook gewoon bij een dealer of carrosseriebedrijf of opbouwbedrijf staan, of zich al (maar dus zonder tenaamstelling) bij de eindgebruiker bevinden.

Nieuwe nog niet tenaamgestelde voertuigen (die niet aan de eis voldoen) die niet opgenomen kunnen worden in de restantregeling, moeten dus vóór 1 september 2019 tenaamgesteld worden
En dus ook: voertuigen die niet aan de eis voldoen en niet opgenomen worden in de restantvoorraad (ook al zijn ze per abuis niet opgegeven!) krijgen na 31 augustus 2019 in NL geen kenteken meer !!

Wat moet u doen ?

Voor bedrijven die bovengenoemde categorieën voertuigen nu of binnenkort opbouwen/ombouwen/aanpassen (als nieuw voertuig vóór tenaamstelling) is het dus zaak om te weten of het voertuig wel of niet aan de nieuwe eis voldoet, i.c.m. met de geplande tenaamstellingsdatum.

Voldoet het voertuig niet aan de eis en is tenaamstelling voorzien ná 31 augustus 2019, dan kan dat alleen als het voertuig door de importeur wordt opgenomen in de restantregeling.  Dat kan in principe voor alle voertuigen die gebouwd zijn vóór 1 juni 2019. Het is dus ook van belang dat u nagaat wanneer het voertuig gebouwd is.
Is het vóór 1 juni 2019 gebouwd dan kan de importeur het voertuig opgeven voor de restantregeling, maar het is uiteraard wel zaak zeker te weten dat de importeur een betreffend voertuig op gaat geven.

Is het voertuig gebouwd tussen 31 mei 2019 en 1 september 2019 (en voldoet het niet aan de nieuwe eis), dan kan het voertuig dus niet opgegeven worden voor de restantregeling en moet het vóór 1 september 2019 tenaamgesteld worden.


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965