Overzicht ingangsdata Richtlijnen en Verordeningen; restantregeling

10 juli 2019

Bij de typegoedkeuring van voertuigen werkte de EU voor alle onderwerpen en aspecten met Richtlijnen en Verordeningen (en wijzigingen daarvan). Een Richtlijn en een Verordening zijn in principe overzichtelijk over de verplichte ingangsdata: een datum voor nieuwe typekeuringen, en een (latere) datum voor nieuwe registraties.

RDW logo

Met de komst van de GSR (General Safety Regulation; Verordening 661/2009) is de EU voor heel veel onderwerpen/aspecten overgestapt op de toepassing van de Reglementen van de ECE. Welke Reglementen (en welke versie daarvan) moeten worden toegepast staat in bijlage IV van de GSR. De ingangsdata van (wijzigingen van) Reglementen zijn helaas veel minder overzichtelijk en eenduidig dan die van Richtlijnen en Verordeningen.

Er zijn nog steeds onderwerpen/gebieden waarbij de EU zelf de eisen vaststelt (en dus niet verwijst naar de ECE), waarbij het vooral om emissies en geluid gaat.

Overzicht

RAI Vereniging houdt een overzicht bij van de ingangsdata van die onderwerpen waar de EU nog Richtlijnen of Verordeningen voor heeft. Het actuele overzicht van de ingangsdata voor nieuwe registraties kunt u onderaan deze pagina (na inloggen) downloaden.

Het overzicht moet zo gelezen worden: met ingang van de datum in de laatste kolom, moeten nieuwe registraties (tenaamstellingen!) van de categorieën voertuigen waarop de eis van toepassing is (4e kolom), voldoen aan de technische eis die genoemd staat in de 2e kolom (en een en ander wordt geregeld in de Richtlijn(en) en/of Verordening(en) die genoemd staan in kolom 1).

De datum in de laatste kolom is daarmee tevens de startdatum van de zogenoemde restanttermijn van een eventuele restantregeling.

Restantregeling

De restantregeling houdt in dat als er nog nieuwe niet-tenaamsgestelde voertuigen zijn die op of na de datum in kolom 4 tenaamgesteld gaan worden en niet voldoen aan de technische eis, die voertuigen (aangeduid als ‘restantvoorraad’) door de fabrikant/importeur bij de RDW aangemeld mogen worden voor de restantregeling. Daarvoor gelden wel voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat het voertuig minimaal drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe eis, geproduceerd moet zijn (aangeduid als de ‘CvO van voor drie maanden’-regel).

Aangemelde voertuigen mogen dan vervolgens alsnog in een periode van een jaar (complete voertuigen)/anderhalf jaar (incomplete/voltooide voertuigen) na de datum in kolom 4 tenaamgesteld mogen worden zonder dat ze dus aan die nieuwe technische eis hoeven te voldoen.

‘Voorraad’

Het woord ‘voorraad’ in restantvoorraad moet hierbij niet te letterlijk worden genomen; het gaat om alle nieuwe voertuigen die door fabrikant/importeur in NL op de markt zijn gezet, en die nog niet zijn tenaamgesteld. Zo’n voertuig hoeft zich dus niet op een opslagterrein van de fabrikant/importeur te bevinden, maar kan ook gewoon bij een dealer of carrosseriebedrijf of opbouwbedrijf staan, of zich al (maar dus zonder tenaamstelling) bij de eindgebruiker bevinden.

Als het gaat om ingangsdata voor nieuwe registraties die dichtbij liggen (zie ander artikel in deze nieuwsbrief), is het dus van belang om van voertuigen in opbouw e.d. te weten: of ze na zo’n datum tenaamgesteld worden, of ze aan de nieuwe eis voldoen, en zo nee, of ze door de importeur aangemeld kunnen/gaan worden voor de restantregeling.


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965