Stand van zaken cao 2019

10 juli 2019

Op 31 mei eindigde de huidige cao voor het carrosseriebedrijf (onderdeel van de cao’s Metaal en Techniek*) en er is nog geen nieuwe cao afgesloten. Hoe verder?

In april zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao van start gegaan. In vijf onderhandeldagen, de laatste op 4 juni, is nog niet het gewenste resultaat bereikt. Bij het vastlopen van de onderhandelingen is een eindbod aan de vakbonden voorgelegd, dat door hen echter niet is geaccepteerd. Door de vakbonden is vervolgens een ultimatum gesteld, waarna op 28 juni een eerste actiedag is uitgeroepen.

Tijdens de zomerperiode liggen de onderhandelingen stil, de verwachting is dat in september bekeken wordt wanneer onderhandelingen hervat kunnen worden.

>> Zie ook onze eerdere berichten over de cao-onderhandelingen

*) De cao Metaal en Techniek heeft betrekking op vijf sectoren, te weten het metaalbewerkingsbedrijf, de installatietechniek, het isolatiebedrijf, het carrosseriebedrijf en het goud- en zilverbedrijf. De bedrijfstak heeft circa 27.500 ondernemingen met circa 300.000 werknemers.


Contactpersoon
Henk Bos
Henk Bos
Manager Leden- en Verenigingszaken
+31 20 504 4994