Let op: voorkom problemen bij keuring van voertuigen met ‘oude’ tachograaf

16 juli 2019

Heeft u een voertuig met een oud type tachograaf in uw werkplaats staan? Grote kans dat dit voertuig op de uitzonderingenlijst voor de oude tachograaf staat. Als dat het geval is dan zijn er een aantal extra ‘spelregels’.

Want sinds 15 juni 2019 moeten nieuwe vrachtwagens zijn uitgerust met een nieuwe type tachograaf. Omdat er nog veel vrachtwagens in opbouw waren en niet klaar waren om geregistreerd te worden, is er een noodprocedure in het leven geroepen.

Voor deze voertuigen geldt dat zij na 15 juni maar vóór 1 oktober gekeurd kunnen worden en een datum eerste toelating krijgen die gelijk is aan de productiedatum.

 

Extra ‘spelregels’

Onderstaand de extra voorwaarden om gebruik te kunnen maken de noodprocedure:

 • De keuring en tenaamstelling moet plaatsvinden vóór 1 oktober 2019 LET OP dit is een harde datum, hier kan niet van afgeweken worden;
 • De afgiftedatum van het CVO moet liggen vóór 15 april 2019;
 • Het voertuig is geen trekker ondanks deze eventueel toch op het overzicht staat (betreft namelijk geen af-/ombouw). Bij de keuring zal RDW hierop toezien;
 • De aanvrager moet tijdens de keuring twee verklaringen overleggen:
  1 . Verklaring m.b.t. de fabricage datum
  In deze verklaring verklaart de fabrikant of diens gemachtigde (de importeur) de exacte productiedatum van het basisvoertuig
  2.  Een verklaring waarin de volgende tekst is vermeld:

Hierbij verklaar ik, ondergetekende,  dat het voertuig  van het merk …. met VIN…..  voorkomt op de lijst van 27 mei 2019 inzake overzicht voertuigen ontbreken slimme tachograaf 2019. Dit voertuig heeft een af-/ombouw en kan als zodanig niet vóór 15-06-2019 ter keuring worden aangeboden.
Datum/ naam /handtekening
Deze verklaring mag worden samengevoegd met verklaring omtrent de fabricagedatum.

Bij de keuring moet expliciet aangegeven worden dat het voertuig onder deze noodprocedure valt. Biedt u niet zelf het voertuig aan voor de RDW-keuring? Instrueer dan zorgvuldig de persoon die het voertuig naar de keuring brengt. Het spreekt voor zich dat na de keuring de afgegeven datum eerste toelating gecontroleerd moet worden op fouten.

Keuren in het buitenland

Soms worden voertuigen die op de lijst staan in het buitenland gekeurd en te naam gesteld. Wanneer deze te naamstelling na 14 juni 2019 plaatsvond kan deze later bij import in Nederland NIET meer teruggezet worden naar een datum voor 15 juni 2019. Dat houdt tevens in dat deze voertuigen voorzien moeten zijn of worden van een slimme tachograaf. Dit geldt ook voor voertuigen die door u op de lijst met uitzonderingen werden geplaatst. De uitzondering is dus alleen van toepassing op voertuigen die hun keuring en eerste toelating in Nederland zullen krijgen, dus niet voor in het buitenland gekeurde en tenaamgestelde voertuigen.

De RDW heeft ons gemeld dat bij het ter keuring aanbieden toch vaak niet alle vereiste documenten worden aangeleverd. Het later aanleveren van deze documenten, zoals een CVO, leidt tot veel extra werk voor de keurmeesters omdat men dan dubbel toegang tot het systeem moet zoeken om de juiste registraties door te voeren. We dringen er dan ook op aan dat u erop toe ziet dat meteen alle benodigde papieren voorhanden zijn.

Ter informatie:

 • De vastgestelde datum eerste toelating bij de keuring na het overleggen van de verklaring is bindend en kan niet worden gewijzigd.
 • Indien per ongeluk een voertuig als ‘nieuw’ is geregistreerd door een fout van de RDW kan na kentekening een correctie worden verzocht van de datum eerste toelating.
 • Als het voertuig reeds vóór 15 juni 2019 door de RDW is goedgekeurd en is voorzien van een kenteken echter het voertuig is nog niet tenaamgesteld, dan moet het voertuig vóór 15 juni 2019 worden tenaamgesteld.

Verzekering en motorrijtuigenbelasting

Naar aanleiding van deze noodprocedure is ook de vraag gekomen: vanaf wanneer moet het voertuig verzekerd zijn met ten minste een WA-verzekering en vanaf wanneer moet er Motorrijtuigenbelasting betaald worden.

Voor beide zaken is de ‘Datum tenaamstelling’ van toepassing.

Bij de RDW hebben we nagevraagd welke data (Datum eerste toelating, Datum tenaamstelling, Datum eerste afgifte Nederland) zij gaan hanteren bij de voertuigen van de noodprocedure. De RDW heeft laten weten dat de datum waarop het voertuig voor de keuring bij de RDW wordt aangeboden, ook de Datum tenaamstelling en de Datum eerste afgifte Nederland wordt. De datum APK is een jaar na de productiedatum/datum CVO.

De Datum eerste toelating wordt, indien deze via het VIN herleid kan worden aan de productiedatum (datum van fabricage), gesteld op de datum van fabricage.

In onderstaand voorbeeld is een en ander verduidelijkt.

Welke data komen er in het Kentekenregister?

Als u gebruik maakt van de nieuwe noodprocedure voor incomplete voertuigen en de volgende gegevens zijn bijvoorbeeld van toepassing:

 


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972