Nieuw verenigingsbreed project: "Stedelijke bereikbaarheid en veiligheid"

30 juli 2019

Het hoofdbestuur gaf in zijn vergadering van 19 juni goedkeuring aan een voorstel voor een nieuw corporate project: ‘Stedelijke bereikbaarheid en veiligheid’. Corporate wil zeggen dat dit project waardevol is voor diverse secties van RAI Vereniging.

Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan het leefbaar en bereikbaar houden van de binnensteden en het bevorderen van de verkeersveiligheid. Tegelijkertijd is een van onze kerntaken om een klimaat te scheppen waarin productinnovaties zich kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden van de wet.

Het hoofdbestuur wil voorkomen dat gemeentebesturen (nood)maatregelen nemen die nadelig uitwerken voor de verkoop van mobiliteitsproducten van onze leden, zoals recent het geval was met de snorfietsen en speed pedelecs die naar de rijbaan werden gestuurd, met een helmplicht.

Nieuw systeem voor voertuigcategorieën

Om een toekomstgericht antwoord te geven op deze problematiek wil RAI Vereniging een nieuw systeem ontwikkelen waarmee de verschillende voertuigen beter kunnen worden ingedeeld in categorieën. Dat moet zodanig worden ingericht dat niet alleen de voertuigen die nu op de weg zijn hiermee beter op elkaar afgestemd kunnen worden, maar ook dat toekomstige nieuwe vervoermiddelen ingepast kunnen worden. Zo wordt voorkomen dat bij elke nieuwe productontwikkeling opnieuw nagedacht moet worden wat de gebruikseisen zijn. Iets dat nu nog zowel voor overheden als productontwikkelaars veel onduidelijkheid oplevert.

Een nieuwe voertuigindeling is nodig omdat de huidige Wegenverkeerswetgeving niet meer goed aansluit bij de hedendaagse hybride vervoersmiddelen. Het traditionele onderscheid tussen voetgangers, fietsers en automobilisten verdwijnt met de opkomst en in verschijningsvorm naar elkaar toe groeien van bijvoorbeeld Twizy, Biro, e-bikes, speed pedelecs, scooters, e-steps en cargobikes. Dit heeft grote gevolgen voor de veiligheid van verkeersdeelnemers en de inrichting van de openbare ruimte.

Verkeersmilieus

Het nieuwe voertuigcategoriesysteem kan vervolgens gecombineerd worden met een project dat momenteel in opdracht van de ANWB wordt uitgevoerd waarbij vier nieuwe stedelijke verkeersmilieus worden ontwikkeld. De nieuwe indeling van de openbare ruimte is beter afgestemd op de moderne mobiliteit en kan samen met de nieuwe voertuigfamilies als leidraad dienen voor een toekomstbestendige inrichting van de binnensteden.


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927