Slimme tachograaf vooralsnog alleen toegestaan in EU-lidstaten

30 juli 2019

Sinds 15 juli moeten nieuwe voertuigen voorzien zijn van een tweede generatie digitale tachograaf. Deze voertuigen kunnen officieel nog steeds niet buiten de 28 EU-lidstaten gebruikt worden, zo blijkt uit een recente terugkoppeling die wij van het ministerie van IenW hebben ontvangen bij recent opnieuw ‘mislukte’ onderhandelingen. Rusland en in mindere mate Wit-Rusland zijn nog niet akkoord en hebben verschillende vragen gesteld en mogelijke problemen aangekaart.

De tweede generatie slimme tachograaf (de G2-tacho, ook bekend als de zogenaamde ‘annex 1c tachograaf’), is gebaseerd op EU-wetgeving die buiten de Europese Unie niet automatisch rechtsgeldig is.

Om de G2-tacho buiten de EU te kunnen gebruiken, wordt op UN-ECE niveau al geruime tijd overleg gevoerd. Helaas is er nog steeds geen overeenstemming bereikt over een aanpassing van het zogenaamde AETR-verdrag, dat door 51 landen is ondertekend en een aantal andere landen hebben interesse getoond in het AETR-verdrag.

Dat betekent dat de G2-tacho op dit moment alleen gebruikt mag worden in de 28 EU-lidstaten. En dat betekent ook dat er officieel nog steeds niet met een nieuwe vrachtauto of touringcar met zo’n G2-tacho buiten de EU gereden mag worden.

Mogelijk dat er nu per land afspraken gemaakt worden over het toestaan van de tweede generatie digitale tachograaf. Ook wordt onderzocht of een grote groep deelnemers aan het AETR-verdrag van buiten de EU via een tussenoplossing alsnog de G2-tacho kunnen accepteren. Eind oktober komt hierover mogelijk meer duidelijkheid.

RAI Vereniging en BOVAG zijn bezorgd dat de EU-onderhandelaars soms te weinig oog hebben voor het werkelijke werkgebied van ondernemers in het internationaal transport. En dat deze bedrijven dus mogelijk door dit EU-beleid opdrachten mislopen.

De 28 EU-lidstaten zijn:

 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972