RAI Vereniging gaat fietsdiefstal te lijf met S.A.F.E.

8 augustus 2019

Elke dag worden in Nederland 1.400 fietsen gestolen. Volgens de meest recente cijfers is 3,3 procent van de bevolking jaarlijks slachtoffer van fietsdiefstal. Daarmee voert fietsdiefstal de ranglijst van vermogensdelicten aan. Tegelijkertijd is de aangiftebereidheid de laatste jaren fors gedaald: van 47 procent in 2009 tot 33 procent in 2017. De materiële economische schade loopt hiermee in de honderden miljoenen euro’s. De angst voor fietsdiefstal heeft bovendien een directe negatieve invloed op zowel het gebruik van fietsen als op de verkoop ervan.

De afgelopen tien jaar is hard gewerkt om de diefstal van fietsen aan te pakken, met een dalende trend als gevolg. Maar er is nog een lange weg te gaan. Daarom is de privaat-publieke Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) in het leven geroepen.

S.A.F.E. is een onafhankelijke stichting die zich inzet om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen, de aangiftebereidheid te verhogen en de economische en sociale schade te reduceren. Volgens S.A.F.E. hebben de industrie, verzekeraars, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid om fietsdiefstal te voorkomen en te bestrijden. De stichting ziet het als haar taak om deze partijen, met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en te stimuleren, vroegtijdige trends te signaleren en thema's te agenderen.

Fietsgebruik moet aantrekkelijk blijven en bevorderd worden. Met dat streven heeft RAI Vereniging zich bij S.A.F.E. aangesloten. Het vervoersmiddel is immers een vorm van duurzame mobiliteit en de keuze voor de fiets speelt een belangrijke rol bij de doorstroom van het verkeer, nu en in de toekomst.

Concrete doelen

S.A.F.E. zal instrumenten gericht op preventie, signalering, opsporing en afhandeling van diefstal ontwikkelen. Daarnaast worden activiteiten gestimuleerd en gecoördineerd voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Ook gaat de stichting actief informatie omtrent de activiteiten, de voortgang en de effecten in verzamelen en communiceren met interne en externe betrokken partijen.

  • Iedere vijf jaar een reductie van 20% van fietsdiefstallen ten opzichte van 2018. 
  • De registratie en identificatie van fietsen verbeteren.
  • Het bevorderen van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld track&trace.
  • Vereenvoudigen van de communicatie en werkprocessen tussen politie, verzekeraars, fietseigenaren en recoverybedrijven in verband met bijvoorbeeld het intreden van de connected bike;
  • Het aangifteproces bij de politie vereenvoudigen en verbeteren.
  • Lastenvermindering van administratie rondom fietsdiefstal.
  • Aanleg fietsregister m.b.v. bike blockchain.
  • Accurate diefstalcijfers en -analyse genereren.
  • Onderzoek naar het gebruik van technische middelen met de bijbehorende opvolgingsprocedure en organisatie daarvan.

Deelnemers in de Raad van Advies van S.A.F.E.

Verzekeraars
Allianz, Kingpolis, ZLM, Unigarant 

Industrie
Accell Group, Pon Bike, Koninklijke Gazelle, Swapfiets, AXA Bike Security, Perfect View, RAI Vereniging, NS, Prorail

Semi-overheid
RDW, CCV

Ministeries Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat

Gemeenten Utrecht, Barneveld

Consumentenorganisaties ANWB, Fietsersbond

Nationale Politie

Tour de Force
Een brede coalitie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en Samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland.

Recoverybedrijven
FRIS


Contactpersoon
Remco Tekstra
Remco Tekstra
Sectiemanager Fietsen
+31 20 504 4931