Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing positief, maar wel met kanttekeningen

9 september 2019

RAI Vereniging ziet invoering van de vrachtwagenheffing in principe als een positieve ontwikkeling. Ook voor personenauto’s is een ander systeem van betalen voor mobiliteit immers noodzakelijk, zowel om de klimaatdoelen te behalen als om doorstroming te bevorderen. Wel plaatsen wij daarbij enkele kanttekeningen, die we met een position paper in Den Haag hebben ingediend.

Met dit compliment aan de wetgever leidde RAI Vereniging het position paper in, dat zij indiende in het kader van deze consultatie over het wetsvoorstel vrachtwagenheffing. In zo’n consultatie krijgen belanghebbenden de gelegenheid om hun kritiek en verbeterpunten te uiten bij ontwerpwetgeving. Van deze gelegenheid heeft RAI Vereniging uiteraard gebruikgemaakt. Samen met een aantal vertegenwoordigers van de truckmerken hebben we deze zomer hard gewerkt aan een afgewogen gemeenschappelijk standpunt over dit wetsontwerp, dat uiteindelijk is vastgelegd in het position paper. Vooral de kanttekeningen bij een wetsvoorstel zijn vanzelfsprekend de moeite om onder de aandacht te brengen van de wetgever.

Kanttekeningen

Over de zogenaamde ‘terugsluis’ heeft RAI Vereniging al eerder haar zorgen geuit en deze zijn nog eens herhaald in het position paper: blijft er na aftrek van uitvoeringskosten en andere zaken wel voldoende geld over voor investeringen in innovatie en verduurzaming (en is een inhouding van gemiste accijnsinkomsten geen straf voor wenselijk gedrag)?

En naar wie gaan de opbrengsten van de heffing eigenlijk: alleen naar de wegvervoersector, of ook vervoer over spoor en water? Dat laatste is volgens RAI Vereniging onwenselijk, maar het wetsontwerp biedt daarvoor feitelijk nog wel ruimte doordat een sluitende definitie van ‘vervoerssector ’daarin ontbreekt.

Daarnaast ziet RAI Vereniging de Euroklasse als enige grondslag voor de tarieftabel als te beperkt en onlogisch, aangezien CO2-emissies daarin geen rol spelen, terwijl de maatregel in het regeerakkoord en Klimaatakkoord wordt ‘verkocht’ als klimaatmaatregel.

Vervolg

Na de zomer verwerkt het ministerie van IenW de inbreng van de 140 (!) reacties op dit wetsontwerp in een aangepast wetsvoorstel. Daar zal enige tijd mee gemoeid zijn. Het wetsvoorstel lijkt daardoor nu al vertraging op te lopen. Het wetsvoorstel had immers in september al naar de ministerraad moeten gaan, maar dat wordt nu pas eind december. Daarna gaat het naar de Raad van State voor advies.

IenW hoopt het wetsvoorstel vervolgens in oktober 2020 naar de Kamer sturen, en het daarna werkelijk in te voeren in de loop van 2023. Na zomerreces volgend jaar begint campagnetijd weer en de kans is aanwezig dat pas het volgende kabinet het wetsvoorstel gaat behandelen. Dan is het natuurlijk zeer de vraag wie er tegen die tijd zit en met welke politieke kleur. Mede daarom is het van belang nu bepaalde zaken vastgelegd te krijgen, zoals de terugsluis en de definitie van’ vervoerssector’.

E-bestellers

Tot slot ondersteunt RAI Vereniging de oproep van evofenedex bij de consultatie om elektrische bestelauto’s (doorgaans > 3500 kg GVW immers) niet onder vrachtwagenheffing te laten vallen.

>> Zie hier wat wij eerder over de vrachtwagenheffing schreven.