Derde eCall-testdag op 30 oktober

13 september 2019

In 2018 informeerden wij u over de implementatie van eCall in Nederland en over de testdagen, waaraan een aantal merken heeft deelgenomen.

e-call

Die testdagen en de uitkomsten daarvan zijn afgelopen mei geëvalueerd tijdens een ‘brainstorm-meeting’, met het oog op een nieuwe testdag. Grootste uitdaging lijkt de zogenoemde ‘terugbelfunctie’ vanuit de 112-centrale naar het voertuig (ingeval van een eCall-melding van het voertuig naar de centrale, en contact met de centrale dat verbroken wordt).

Als datum voor een volgende (derde) testdag is door Connekt, TNO en de 112-alarmcentrale gekozen voor woensdag 30 oktober 2019. Ter voorbereiding daarop heeft Connekt een vragenlijst opgesteld  om de verwachte barrières te kunnen identificeren. Aan de hand van de ingekomen reacties voert TNO een analyse uit om de testdag zo goed mogelijk te benutten en door samenwerking in de keten, het eCall-systeem optimaal werkend te krijgen.

Onlangs hebben wij per e-mail belanghebbenden bij de importeurs over dit onderwerp geïnformeerd. Mocht u vanuit uw merk(en) hierover vragen hebben of interesse hebben voor het deelnemen aan de eCall-testdag, neemt u dan contact op met onze beleidsadviseur Kees Pereboom (contactgegevens hiernaast).


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971