Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1-1-2020 in werking

30 september 2019

Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, die wij al eerder in onze P&O Nieuwsbrief publiceerden. Verdiep u nu al in de wet, dat kan u veel geld en verplichtingen besparen.

Hieronder treft u een aantal concrete voorbeelden aan naar aanleiding van de maatregelen in de WAB met betrekking tot oproepcontracten.

1) Wanneer oproepen en afzeggen van een oproepcontract?

Situatie tot 1 januari 2020
Er is geen wetgeving over termijnen voor het oproepen en afzeggen van een oproepkracht. 

Situatie vanaf 1 januari 2020

  • Werkgevers moeten een oproepkracht minimaal vier dagen voor de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of digitaal (bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp) oproepen.  
  • Als de werkgever de oproep binnen vier dagen intrekt of verandert, dan heeft de oproepkracht recht op doorbetaling over de uren waarop (oorspronkelijke) gewerkt had moeten worden in de oproep. 

Voorbeeld 1:
Een werkgever roept een oproepkracht twee weken van tevoren op en trekt de afspraak een week later in. De oproepkracht heeft geen recht op een financiële tegemoetkoming.

Voorbeeld 2:
Een werkgever roept een oproepkracht op om een bepaalde dag te werken van 9:00 tot 13.00 uur. Twee dagen van tevoren verandert hij de werktijden in 10.00 tot 14.00 uur. De oproepkracht heeft recht op vijf uur (van 9:00 tot 14.00 uur) loonbetaling.

Voorbeeld 3:
Een werkgever roept een oproepkracht op om een bepaalde dag te werken, bijvoorbeeld van 8.00 tot 12.00 uur. Drie dagen van tevoren trekt hij de opdracht in. De oproepkracht heeft dan recht op volledige betaling conform de originele oproep, dus in dit voorbeeld 4 uur. 
  

2) Wel of niet een vast contract aanbieden?

Situatie tot 1 januari 2020
Werkgever en oproepkracht kunnen oproepovereenkomsten onbeperkt voortzetten. Let wel: als er feitelijk gewerkt wordt, dan is er een arbeidsovereenkomst aanwezig en daarmee is de ketenregeling van toepassing. Dat betekent dat er een vast contract kan ontstaan.

Situatie vanaf 1 januari 2020
Werkgevers zijn verplicht om oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aan te bieden als deze 12 maanden heeft gewerkt. Opeenvolgende werkperioden worden bij elkaar opgeteld, zolang de onderbreking tussen de perioden niet meer dan zes maanden bedraagt. Is de tussenliggende periode langer? Dan staat de ‘teller’ weer op nul. De aan te bieden arbeidsovereenkomst is op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorafgaande jaar.

Voorbeeld 1:
Een oproepkracht werkt van 1 januari 2019 tot 1 september 2019 (8 maanden) en vanaf 1 december 2019. Per 1 april 2020 heeft de oproepkracht recht op een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang.

Voorbeeld 2:
Een oproepkracht werkt van 1 januari 2019 tot 1 september 2019 (8 maanden) en van 1 april 2020 tot 1 december 2020 (8 maanden). De kracht heeft geen recht op een vaste arbeidsomvang, omdat er een onderbreking is geweest van meer dan zes maanden.

Let op: 1 januari 2020 ijkpunt
Werkt een oproepkracht op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden voor u? Dan moet u vóór 1 februari 2020 een contractvoorstel (tijdelijk of vast) doen voor een vast aantal uren per week.