Stand van zaken ‘trekkerkenteken’

1 oktober 2019

Het wetsvoorstel inzake de registratie- en kentekenplaatplicht voor langzaam rijdende voertuigen, in de wandeling vaak aangeduid als ‘trekkerkenteken’, is niet voor de zomer behandeld in de Tweede Kamer. De voorziene ingangsdata schuiven daarom op.

Eerder informeerden wij u over de toenmalige stand van zaken en details rond het herziene wetsvoorstel voor de registratie- en kentekenplaatplicht van langzaam rijdende voertuigen.

Het ministerie van IenW hoopte toen dat de Tweede Kamer het voorstel nog voor het zomerreces zou kunnen behandelen, maar dat is niet gelukt omdat de beantwoording door IenW en RDW van Kamervragen meer tijd kostte dan gedacht. Behandeling in de Tweede Kamer staat op de agenda voor week 44 (eind oktober dus), maar de kans is aanwezig dat het later wordt.

Niet meer in 2019

Doordat de Tweede Kamer het wetsontwerp niet voor de zomer behandeld heeft, is -uitgaande van instemming door de Tweede Kamer- ook inwerkingtreding van de wet in het najaar van 2019 niet meer haalbaar. De RDW hoopt nu dat de wet voorjaar 2020 inwerking kan treden (ongeveer drie maanden na goedkeuring door de Eerste Kamer). Nieuw verkochte kentekenplichtige voertuigen moeten per ingangsdatum aan de toelatingseisen voldoen en een kenteken gaan voeren.

Conversie

De conversieperiode voor het bestaande park begint waarschijnlijk enige maanden na de inwerkingtreding. De einddatum van deze conversieperiode wordt niet vastgelegd in het wetsvoorstel, maar zal separaat geregeld gaan worden in een Koninklijk Besluit. De betrokken brancheorganisaties willen dat er een winterperiode in de conversieperiode zit; eindtijd van de conversieperiode zal daarom -uitgaande van inwerkingtreding per voorjaar 2020- waarschijnlijk ergens begin/voorjaar 2021 liggen.


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971