Wijziging Kaderbesluit voor teruggave BPM op (rolstoel)bussen

13 december 2019

Per 1 januari 2020 wordt de teruggaaf van BPM voor (personen)auto’s die zijn bestemd voor taxivervoer beëindigd. Daaronder valt ook het bijzonder taxivervoer voor rolstoelgebruikers.

Omdat de teruggaaf van BPM dreigde te vervallen voor rolstoelbussen die niet vóór 1 januari 2020 kunnen worden gekeurd, heeft RAI Vereniging dit met succes aanhangig gemaakt bij de Belastingdienst.

Onderdeel 10.3.2 van het Kaderbesluit BPM van 7 april 2017, nr BLKB2017/11135M, bevat al een goedkeuring voor auto’s die zijn bestemd voor taxivervoer en te naam zijn gesteld, maar die nog niet zijn omgebouwd. Op basis van deze goedkeuring ontstaat op 31 december 2019 een recht op teruggaaf van BPM voor deze auto’s bij een ombouw en keuring na 1 januari 2020.

Deze oplossing biedt maar gedeeltelijk een oplossing voor het gesignaleerde probleem. Er zijn namelijk ook bepaalde auto’s die, vanwege de staat waarin ze worden geleverd ter ombouw naar een rolstoelbus, bij de levering in 2019 nog niet te naam kunnen worden gesteld.

Voor deze gevallen komt er in het Kaderbesluit BPM een aanvullende goedkeuring, die op 13 december officieel is gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze houdt in dat in 2019 aangeschafte auto’s die weliswaar nog niet te naam zijn gesteld, maar waarvoor al wel uiterlijk 31 december 2019 een overeenkomst is gesloten voor ombouw tot rolstoelbussen, eveneens in aanmerking komen voor teruggaaf van BPM. De aanspraak op de teruggaaf ontstaat dan op 31 december 2019.

Voorwaarden

Het verzoek om teruggaaf van BPM moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het verzoek moet allereerst uiterlijk 31 maart 2020 worden ingediend bij de Belastingdienst. Daarnaast moet de auto bij het indienen van het verzoek zijn omgebouwd, gekeurd, te naam zijn gesteld en als taxi in gebruik zijn genomen. Het Kaderbesluit BPM wordt binnenkort geactualiseerd zodat deze goedkeuring voor iedereen kenbaar is.