Algemeen Verbindend Verklaring Stibat (fietsaccu's)

18 oktober 2019

Stichting EPAC is al sinds 2015 actief op het gebied van inzameling en verwerking van afgedankte fietsaccu’s in Nederland. Stibat heeft namens Stichting EPAC een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de bestaande inzamelstructuur ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

inzamelton stibat

Op iedere producent (fabrikant of importeur) van fietsaccu’s in Nederland rust een wettelijke producentenverplichting, waaronder de belangrijke innameverplichting. Daarnaast moet iedere producent op efficiënte wijze zorgdragen voor de verdere verwerking van de fietsaccu’s én dient de overheid jaarlijks te worden geïnformeerd omtrent deze inspanningen.

Omdat het voor individuele producenten ondoenlijk is om tegen een redelijk kostenniveau aan al deze verplichtingen te voldoen, besloten fabrikanten en importeurs van elektrische fietsen samen te werken in een collectief, gefaciliteerd door sectie Fietsen van RAI Vereniging.

Waarom een Algemeen Verbindend Verklaring?

Een effectieve en efficiënte verwijderingsstructuur vereist een gezamenlijke inspanning. Een Algemeen Verbindend Verklaring zorgt ervoor dat elke verwijderingsstructuur voor fietsaccu’s in Nederland wordt getoetst aan het bestaande systeem. Zo is geborgd dat de inzameling en recycling van fietsaccu’s altijd op een effectieve en efficiënte wijze blijft geschieden en dat hierover transparant en eenduidig wordt gerapporteerd aan de overheid.

Meer uitleg bij nu en noodzaak van een dergelijke AVV, leest u op de Stibat-website.


Contactpersoon
Sacha Boedijn
Sacha Boedijn
Sectiemanager Fietsen
+31 20 504 4943
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972