Zijn er voldoende grondstoffen voor alle fietsen?

18 oktober 2019

Fietsen is één van de meest duurzame vervoerswijzen die er bestaat. En daarmee is veelal de kous af. Het is echter binnen mobiliteit minstens zo interessant om ook naar grondstoffen, ontwerp en productie van vervoersmiddelen te kijken. En daarvoor zijn voor u interessante tools voorhanden.

Dit geldt ook voor fietsen. Kan er slimmer of zelfs circulair ontworpen en geproduceerd worden? Goed nieuws, want Nederland is koploper waar het gaat om circulaire economie. In het kader van ‘toekomstbestendig zijn’ ziet RAI Vereniging het als haar taak om onze leden meer bewust te maken over de circulaire ontwikkeling.

Het lijkt misschien allemaal ver weg, maar er komt Europees én in Nederland steeds meer aandacht voor een circulaire economie. Vooral het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet hier sterk op in, samen met andere partijen zoals MVO Nederland. Het Ministerie schreef onder meer voor de maakindustrie het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. En dat is niet voor niets. Groeiende productie en verkoop vraagt om meer grondstoffen. Er zijn grondstoffen die haast eindeloos beschikbaar lijken, en er zijn kritieke grondstoffen, waarvan bekend is dat deze nog voor 10 tot 20 jaar in de huidige mate beschikbaar zijn. Dat kan een risico vormen en daarom is het van belang om deze in kaart te brengen.

Grondstoffenscanner

Om kritieke grondstoffen en de afhankelijkheid daarvan voor u organisatie in kaart te brengen, heeft het Ministerie EZK samen met anderen de ‘Grondstoffenscanner’ gelanceerd. Deze scanner geeft inzicht in de mate van beschikbaarheid van grondstoffen, de stijgende vraag en kostprijs, en geeft u een risicoanalyse.

Wij nodigen u van harte uit om de scanner in te vullen en zo meer zicht te krijgen op uw grondstoffengebruik én op de mogelijke handreikingen en oplossingen die worden geboden om meer circulair te gaan werken. U vindt de grondstoffenscanner hier. U moet zich wel vooraf even aanmelden, u ontvangt meteen een bevestigingsmail en kunt direct aan de slag.

Workshop – Circulaire Fietsindustrie

Maar hoe brengt u de kennis en inzichten van de grondstoffenscanner verder in uw organisatie? Eén van de mogelijkheden daarvoor is een CIRCO workshop Circulaire fietsindustrie. CIRCO is een stichting en initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en heeft als doel Nederlandse bedrijven te ondersteunen naar circulaire productie en businessmodellen.

Over de workshop zegt CIRCO:

Nieuwe vragen

In een circulaire economie gaan producten langer mee, omdat ze slim worden ontworpen, hergebruikt en gerecycled. Circulair ondernemen biedt volop kansen. Bovendien is het hard nodig. Als we doorgaan met produceren en gebruiken op de manier zoals we dat altijd deden, worden grondstoffen uiteindelijk schaars. Het is daarom tijd om circulair te gaan werken. Maar hoe doe je dat als al je onderdelen uit het verre oosten komen? Hoe kun je flexibel zijn als je moet werken met lange lever- en/of ontwikkeltijden? Hoe kun je naar een servicemodel toewerken als je hele business is gebouwd op verkoopaantallen? Het antwoord op deze en meer vragen krijg je tijdens de CIRCO Circular Business Design Track.

Circulaire antwoorden

Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track – die bestaat uit drie eendaagse workshops – maak je kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, je verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Deze Track wordt speciaal georganiseerd voor bedrijven in de fietsindustrie die hun producten en diensten circulair willen maken en van elkaar willen leren.”

Wij bevelen u de workshop van harte aan. De data van de workshop zijn 22 en 29 november, 18 december 2019, van 09.00 – 17.00 uur. U vindt hier meer informatie en kunt zich direct inschrijven.

RAI Vereniging wil verder gaan dan enkel te informeren. Nog dit jaar wordt er een groep samengesteld van leden die zich verder willen ontwikkelen op Circulaire Economie. Aangezien het hier om een ‘sectie-overstijgend thema’ gaat, zullen wij leden van alle secties uitnodigen. Wilt u zich al aanmelden of meer informatie willen, neemt u dan contact op met Chris van Dijk, beleidsadviseur Duurzame mobiliteit.

Dit is een van de onderwerpen behorend bij ons strategisch thema ‘Duurzaamheid en circulaire economie’, waarvan Chris de ‘trekker’ is.


Contactpersoon
Chris van Dijk
Chris van Dijk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4989