RAI CarrosserieNL / LPK keurmerk maakt praktijklokaal vmbo veiliger

12 november 2019

Tijdens de jaarlijkse landelijke bijeenkomst voor docenten in het vmbo Mobiliteit en Transport op 7 november is de eerste voucher voor een gratis LPK-keuring uitgereikt aan Henri van Breugel, voorzitter van Platform Mobiliteit en Transport. Ruim 100 vakdocenten waren aanwezig bij deze dag in het gloednieuwe gebouw van NexTechnician in Amsterdam.

Gratis LPK-keuring

Als een vmbo het profiel Mobiliteit en Transport aanbiedt, heeft dit vmbo een laadklep nodig om een aantal praktijkoefeningen door de leerlingen te kunnen laten uitvoeren. Een aantal vmbo’s laten de laadklep niet regelmatig keuren om de reden ‘wordt weinig gebruikt’ tot ‘wordt maar met gering gewicht belast’.

De laadklep is echter een arbeidsmiddel en dient daarom jaarlijks gekeurd te worden. Door de voucher voor een gratis LPK ter beschikking te stellen wil RAI CarrosserieNL meehelpen te zorgen dat jongeren in een veilige omgeving kunnen leren. In overleg met het vmbo kan de LPK-keuring worden uitgevoerd in de vorm van een gastles waarbij de leerlingen worden betrokken.

Als de laadklep niet aan alle keuringseisen voldoet wordt een LPK-carrosseriebouwbedrijf in de directe nabijheid van de vmbo school ingeschakeld. Positieve bijkomstigheid is dat de carrosseriebouwer tevens de mogelijkheid krijgt om (de eerste) contacten te leggen met de vmbo en mogelijk hun toekomstige medewerkers.

RAI CarrosserieNL als verbinder tussen vmbo en regionale bedrijven

Alle voor Mobiliteit en Transport relevante branches waaronder die van carrosserie- en trailerbouw werden in de gelegenheid gesteld via een pitch te tonen wat ze kunnen betekenen voor de vmbo’s. RAI CarrosserieNL maakte ook van de gelegenheid gebruik door naast de gratis voucher te laten zien dat via www.leerbedrijfcarrosserie.nl het geven van gastlessen namens bedrijven, het organiseren van korte bedrijfsbezoekjes, doe-opdrachten met onder meer een plaatwerk truckschaalmodel, het keuzevak carrosseriebouw en nog veel meer de samenwerking met de techniek vmbo’s wordt gezocht.

RAI CarrosserieNL heeft hierbij de rol van verbinder. Zowel schadeherstel als carrosseriebouw zijn vertegenwoordigd in het profiel ‘Mobiliteit en Transport’ . Waar mogelijk wordt samengewerkt met Focwa om jongeren te interesseren voor de branche. Een voorbeeld is een recent filmpje over een gastles met doe-opdracht waarbij ook een rol voor het schaalmodel van RAI CarrosserieNL, zie daarvoor: www.leerbedrijfcarrosserie.nl/voor-bedrijven/

Via deze bijeenkomst hebben we hopelijk weer een stap gezet om meer vmbo’s te interesseren voor de carrosseriebouw en te gaan samenwerken met de regionale carrosserie- en trailerbouwbedrijven.

Mocht uw bedrijf interesse hebben om contact te zoeken met een techniekvmbo, neem dan contact op met Jasper Burgers (contactgegevens hiernaast).


Contactpersoon
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993