Wijziging in procedure afgifte Voorlopig KentekenBewijs bij lichte bedrijfsauto’s; wijziging constructie alleen mogelijk bij reeds tenaamgestelde voertuigen

12 november 2019

RAI Vereniging is vorige week door de RDW geïnformeerd over een wijziging in de procedure van het afgeven van een VKB bij lichte bedrijfsauto’s die BPM-plichtig zijn.

RDW logo

De RDW brengt een wijziging aan in de procedure voor de afgifte van een VKB bij lichte bedrijfsauto’s die individueel toegelaten worden bij de RDW: met ingang van 19 november kan het VKB alleen afgegeven worden indien er een fiscaal akkoord is van de Belastingdienst. Vanaf dezelfde datum kan een ‘wijziging constructie’ op een voertuig alleen gekeurd worden indien het betrokken voertuig ingeschreven én tenaamgesteld is, zoals al eerder meegedeeld was.

Binnen de RDW is een project in uitvoering waarmee het individuele goedkeurings- en registratieproces verregaand gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt om de continuïteit te waarborgen en de doorlooptijd te verkorten.

Per 19 november worden de voertuigen na goedkeuring en administratieve controle in het keuringsstation direct en definitief geregistreerd wanneer aan alle voorwaarden voor registratie is voldaan. De voorwaarden voor de registratie zijn bij een reguliere kentekening dat er een goedkeuring moet zijn, een voorregistratie van de gegevens van de natuurlijk persoon of rechtspersoon bij het keuringsstation t.b.v. de tenaamstelling, en, indien van toepassing, een fiscaal akkoord voor de BPM-plichtige voertuigen (art. 49 Wegenverkeerswet).

Normaliter wordt de kentekenkaart de volgende dag verstuurd.

Voorlopig kentekenbewijs, fiscaal akkoord

In het huidige proces worden voorlopige kentekenbewijzen uitgereikt aan bedrijfsauto’s en zware aanhangwagens die zijn goedgekeurd voor toelating tot de weg. Het voorlopig kentekenbewijs is een aantal jaren geleden in het leven geroepen toen de RDW bij die voertuigsoorten nog een lange verwerkingstijd kende van keuring tot registratie.

Bij de automatiseringsslag van het proces die nu gaande is, is naar voren gekomen dat bij bepaalde lichte bedrijfsauto’s voorlopige kentekenbewijzen zonder fiscaal akkoord kunnen worden uitgereikt. Conform de wet- en regelgeving geldt echter voor lichte bedrijfsauto’s in gebruik genomen na 1-7-2005 dat er een fiscaal akkoord moet zijn, voordat er een kentekenbewijs mag worden uitgereikt.

De RDW zal daarom vanaf 19 november 2019 geen voorlopige kentekenbewijzen meer uitreiken wanneer er geen fiscaal akkoord aanwezig is van de belastingdienst.

De RDW zal vanaf 19 november alleen een voorlopig kentekenbewijs afgeven wanneer sprake is van een voertuig waarvoor geen fiscaal akkoord noodzakelijk is of wanneer er een fiscaal akkoord is.

In praktijk betekent dit voor voertuigen waarbij een fiscaal akkoord noodzakelijk is.

  • aansluitend aan de goedkeuring worden de voertuiggegevens naar de belastingdienst verstuurd,
  • volgt een administratieve eindcontrole aan RDW-zijde,
  • wordt het fiscaal akkoord van de Belastingdienst digitaal ontvangen, en
  • wordt het voertuig automatisch definitief ingeschreven.

Na ontvangst van het fiscaal akkoord, en daarmee moment van inschrijving, kan nog 24 uur een voorlopig kentekenbewijs worden afgedrukt.

Bedrijven die de nieuwe procedure als moeilijk werkbaar ervaren, worden verzocht dit aan ons kenbaar te maken.

Wijziging constructie

In het huidige proces worden ook voertuigen aangeboden voor wijziging. Wijzigingen kunnen plaatsvinden vóór registratie en na registratie van het voertuig.

Registreren van een voertuig houdt in dat het voertuig moet zijn ingeschreven en tenaamgesteld. Dit is eerder al gemeld in het schrijven van 23 augustus 2019 aan de GWC-erkenninghouders.

Maar bij de automatiseringsslag van het proces is gebleken dat nog steeds voertuigen worden aangeboden voor wijziging na inschrijving echter vóór tenaamstelling.

Met ingang van 19 november kan niet eerder dan ná een tenaamstelling een voertuig worden aangeboden voor wijziging constructie.

Mocht u een voertuig aanbieden met een inschrijving zonder tenaamstelling dan zal de RDW de inschrijving eerst schonen (incl. poetsen van toegekend kenteken), waarna een reguliere individuele goedkeuring moet worden doorlopen, incl. het ontvangen van een fiscaal akkoord voor het aangeboden voertuig.

Wanneer dit niet gewenst is en u het voertuig wilt laten keuren voor wijziging ná registratie, dan zal u het voertuig vóór de ombouw volledig moeten registreren, dus inclusief tenaamstelling en daarna pas aanbieden voor keuring van de wijziging.

Constructieplaat

Wanneer een voertuig in een volgende fase wordt voltooid, al dan niet na registratie, is dit in veel gevallen van invloed op de voorgeschreven constructieplaat. Immers de fabrikant van het basisvoertuig is niet ook de fabrikant van de opbouw / ombouw. In aanvulling op eerdere berichten is het dan ook per 1-1-2020 verplicht om deze extra constructieplaat, conform de wijze van keuren individuele goedkeuring, aan te brengen.

De bedrijfsnaam van de laatste fase fabrikant op de constructieplaat dient te corresponderen met die wordt vermeld in de individuele goedkeuring en in het kentekenregister.


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971