CBS Jaarmonitor 2018: Helft meer kilometers dan in 1990

15 november 2019

Met Nederlandse motorvoertuigen werd in 2018 de helft meer gereden dan in 1990. Vorig jaar reden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen samen 150,6 miljard kilometer, in 1990 was dat nog 102,0 miljard kilometer. Vooral personenauto’s en bestelauto’s legden meer kilometers af. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

CBS

Bestelauto gaat het hardst

De groei van het aantal voertuigkilometers is vooral te zien bij de bestelauto’s. Met bestelauto’s werd in 2018 iets meer dan 18 miljard kilometer afgelegd, ruim een verdubbeling vergeleken met 1990. De grootste groei (118 procent) vond plaats in de periode 1990 tot en met 2008. Gedurende de economische crisis daalde het aantal bestelauto’s en daarmee ook het aantal afgelegde kilometers. Daarna namen de bestelautokilometers jaarlijks weer toe tot het hoogste niveau ooit in 2018.

Steeds meer kilometers worden afgelegd met bestelauto’s van negen jaar of ouder. Het aantal kilometers dat met deze oudere bestelauto’s werd gereden liet tussen 1990 en 2018 een groei met een factor 9 zien, van 0,7 miljard naar bijna 6 miljard kilometer.

Zie voor de volledige cijfers de "CBS Jaarmonitor Wegvoertuigen; kilometers 2018".