Belastingplan 2020 in Eerste Kamer aangenomen, autobelastingen 2020 definitief bekend

19 december 2019

De Eerste Kamer stemde afgelopen dinsdag, na een derde debattermijn, vóór het Belastingplan 2020. Ook heeft zij ingestemd met de andere onderdelen, zoals het wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakkoord met daarin de subsidiëring van elektrische auto’s, het ‘hand-aan-de-kraan’-principe én de Overige Fiscale Maatregelen, waarvan de nieuwe bpm-tabel deel uitmaakt.

De bpm-tabel blijft daardoor vooralsnog zoals voorgesteld, maar er ligt natuurlijk nog wél een motie van Tweede Kamerleden van VVD en CDA, die een einde moet maken aan de discussie in het WLTP-vraagstuk. De staatssecretaris van Financiën zal die motie moeten uitvoeren, maar na het aftreden van Snel is hierover nu geen duidelijkheid. Wij doen er vanuit RAI Vereniging nog steeds alles aan om het enthousiasme van de indieners van de motie niet te laten verwateren.

Voor auto-importeurs is de invoering van het nieuwe tweeschijvenstelsel van de inkomstenbelasting in het Belastingplan 2020 van belang voor het berekenen van netto-leasebedragen: vanaf 2020 gaan belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 over hun inkomen 37,35% belasting betalen, voor het inkomen daarboven is dit 49,50%.

Verder staat nu vast dat tot 2025 kopers en eigenaren van elektrische auto's geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting betalen. De bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s gaat in 2020 van 4% naar 8% (tot een plafond-bedrag van 45.000 euro) en er komt geen ruimere reactietermijn als de kraan dicht of open gaat bij succes of juist achterblijvend resultaat in de EV-verkopen. Er bleek toch te weinig animo in de Eerste Kamer om via een motie een langere reactietermijn af te dwingen.

Tot slot: de eigenaren van een oudere dieselauto (zonder affabriek roetfilter) gaan vanaf 1 januari 2020 eindelijk een fijnstoftoeslag betalen van circa 15% op de motorrijtuigenbelasting, waarmee de regering verjonging van het wagenpark dus verduurzaming wil stimuleren. Naar zeggen van de Rijksoverheid komt dat gemiddeld voor bezitters van een roetfilterloze diesel neer op 225 euro per jaar.

Download autobelastingen 2020

Een compleet overzicht van de autobelastingen in 2020 (ook Engelstalig) kunnen leden uiteraard downloaden op deze bekende plek op onze site.