Heeft u met al uw medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst?

20 december 2019

Dit is een vraag die voor u van belang is met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. In het contact met de leden merken onze juristen dat het zo nu en dan voorkomt dat werkgevers geen schriftelijk vastgelegde arbeidsovereenkomst hebben.

Dit speelt bijvoorbeeld in situaties waar een werknemer al zeer lange tijd in dienst is en een arbeidsovereenkomst niet meer bekend is. Dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te raden is, wordt versterk met de komst van de WAB.

De WAB kent een WW-premiedifferentiatie. De hoogte wordt bepaald door de aard van het contract dat er bestaat tussen de werkgever en de werknemer. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 geldt een hoge (7,94%) en een lage (2,94%) WW-premie. Voor werkgevers die voor de lage WW-premie in aanmerking willen komen stelt de WAB de eis dat zij kunnen aantonen dat er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Daar is dus een schriftelijk bewijs voor nodig die voldoet van de vereisten in de WAB.

Let op: ook op de loonstrook van uw medewerkers dient de aard van de arbeidsovereenkomst te staan (onbepaalde tijd of bepaalde tijd).

Wij adviseren u om de volgende stappen te nemen:

  1. Ga na of u in het bezit bent van een schriftelijke arbeidsovereenkomsten van al uw medewerkers
  2. Als dat niet zo is, nodig de betreffende medewerkers uit voor een gesprek en overleg ons model bijlage bij de arbeidsovereenkomst (Worddocument als download hieronder).