Milieulijst 2020 voor MIA\Vamil

9 januari 2020

De Milieulijst 2020 is op 27 december gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bevat alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Dit zijn fiscale stimuleringsregelingen waarvoor in 2020 een totaalbedrag beschikbaar is van € 149 miljoen (Vamil € 25 miljoen, MIA € 124 miljoen).

Ondernemers die investeren in technieken die op deze Milieulijst staan, kunnen met de MIA tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Met de Vamil kunnen zij 75% van de investeringskosten afschrijven op een zelf te bepalen tijdstip, wat een liquiditeits- en rentevoordeel oplevert.

Informatiesite en brochure

Deze regelingen worden uitgevoerd door RVO en in deze uitvoerige brochure leest alles over deze regelingen en vindt u de Milieulijst.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2019

  • De Milieulijst 2020 blijft mogelijkheden bieden voor elektrisch vervoer in diverse voertuigklassen. Wel is de hoogte van het voordeel voor elektrisch vervoer in veel gevallen verlaagd, uit budgettaire overwegingen en omdat het marktaandeel van deze voertuigen groeit. Zo is voor de batterij-elektrische voertuigen (met code D3110) de MIA-aftrek nu gehalveerd tot 13,5% en ondergebracht in code E3110.
  • Voor de lichte N1 bestelwagen is voor de batterij-elektrische variant de Vamil komen te vervallen. Naast de batterij-elektrische variant is nu ook voor de brandstofcel-elektrische variant een MIA-investeringsaftrek geïntroduceerd. Deze is gelimiteerd op maximaal € 75.000 van de investering voor batterij-elektrische variant en € 125.000 voor de brandstofcelvariant.
  • Tot 2020 viel de zware N2 elektrische bestelwagen nog onder de MIA/Vamil (code F3116) waarin ook nu nog de zware elektrische of brandstofcel-bakwagens of -trekkers zijn opgenomen. Hierin was er nog geen limiet gesteld aan het investeringsbedrag dat in aanmerking kwam voor de investeringsaftrek. Per 2020 is de zware N2 bestelwagen apart ondergebracht onder de individuele codes G3103 en G3104 voor de batterij-elektrische N2 bestelwagens respectievelijk de waterstof-elektrische N2 bestelwagens. Voor beide aandrijfvarianten van de N2 bestelwagen geldt alleen een MIA-investeringsaftrek. Identiek aan de lichtere N1 varianten is voor de waterstofvariant het investeringsbedrag waarop de investeringsaftrek van toepassing is beperkt tot € 125.000 terwijl voor de batterij-elektrische variant het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de aftrek nu beperkt wordt op € 75.000, terwijl voor de elektrische of waterstofvrachtauto onder code F3116 nog geen investeringslimiet geldt.
  • Bij de plug-in voertuigen komen, onder A3113, alleen de zware N2 bestelwagen en de zware bakwagen, trekker of bus in aanmerking voor een MIA\Vamil.
  • Om de taxisector te vergroenen zijn er aparte codes gekomen voor elektrisch aangedreven taxi’s (D3105 en G3106) en waterstoftaxi’s (F3112).
  • Er is een aparte code voor de ‘zonne-auto’ als elektrisch aangedreven auto die is voorzien van zonnepanelen (D 3111). Dit type elektrische auto is, aldus RVO, een nieuwe stap in de elektrificatie van het wagenpark en wordt daarom extra gestimuleerd.
  • Verder geldt bij elektrisch vervoer dat niet meer alleen de lithium-ion accu in aanmerking komt voor de regelingen maar, met uitzondering van loodhoudende accu’s, ook andere accutechnieken.
  • Voor CNG (code E3117) bestaat voor aardgas-bakwagenchassis of -trekkers geen investeringsaftrek of vervroegde afschrijving meer. Alleen een LNG-oplossing komt hiervoor nog in aanmerking.

Informatiebijeenkomst RVO

Op donderdagochtend 16 januari organiseert RVO een informatiebijeenkomst over de MIA\Vamil 2020-regeling. Aansluitend vindt er een soortgelijke bijeenkomst voor de EIA 2020 (Energie Investering Aftrek) plaats. RAI Vereniging is daar uiteraard bij, dus als u vragen heeft, mail deze dan aan Chris van Dijk, beleidsadviseur duurzame mobiliteit, zodat wij deze voor u kunnen inbrengen. Als u zelf aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich hier bij RVO aanmelden.


Contactpersoon
Chris van Dijk
Chris van Dijk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4989