Uitvoeringsagenda Stadslogistiek

13 januari 2020

Vorige week was er een laatste vervolgoverleg op ambtelijk niveau over de zogenaamde Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, het platform waarin afspraken uit het Klimaatakkoord over stedelijke zero-emissiezones worden uitgewerkt.

Daarmee is deze discussie in een belangrijke eindfase terecht gekomen. Een eindfase waar moeilijke onderwerpen op tafel liggen waarover nog geen volledige overeenstemming is.

In de kern zijn wij (gemeentes, Rijk en bedrijfsleven) het over een groot aantal punten eens. Bijvoorbeeld dat er snel duidelijkheid moet komen over de in het Klimaatakkoord afgesproken rijkssubsidies en dat het wenselijk is om alle zero-emissiezones uniform vorm te geven, één landelijk format dus dat steden kunnen gebruiken bij hun individuele invoering. Het is formeel zo geregeld in Nederland dat in elke gemeente het college van B&W uiteindelijk een besluit moet nemen over de invoering van een ZE-zone en zij dat 4 jaar voor ingangsdatum moeten doen. Daarom is er dus wel enige haast geboden om de uitvoeringsagenda snel rond te krijgen omdat de landelijke invoeringsdatum is voorzien op 1 januari 2025.

Er zijn echter ook belangrijke zaken waarover nog geen overeenstemming is, zoals de ruimte die geboden wordt aan plugin-hybride voertuigen en de reikwijdte van een overgangsregeling. De knelpunten bespreken we voor het eind van deze maand met de achterban van de sectie Zware Bedrijfswagens en in onze Public Affairs-commissie waar met name naar de effecten voor de bestelwagens gekeken zal worden. Ook willen wij hierover afstemmen met de andere partijen in het bedrijfsleven (TLN, EVOFenedex en BOVAG).