Tweede Kamer neemt wetsvoorstel ‘trekkerkenteken’ aan

29 januari 2020

Gisteren nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor een trekkerkenteken aan. Met een aantal aanvullende wensen bij handhavings- en verkeersveiligheidsaspecten van de maatregel.

Daarmee nadert een zeer langlopend dossier afronding, waarmee wij blij zijn. Dreigende Brusselse boete en de recente boerenprotesten hebben mogelijk ook geholpen om dit eindelijk af te ronden. Met collega-brancheorganisaties hebben wij hier vele jaren achteraan gezeten.

“Wij hebben ons eigenlijk al sinds de invoering van de nieuwe Wegenverkeerswet in 1995 ingezet voor een registratie- en kentekensysteem voor (land)bouwvoertuigen. Dit is dan ook een historisch moment, waarmee Nederland het laatste Europese land is dat kentekens voor tractoren invoert....”, vertelt Remco Tekstra, sectiemanager RAI CarrosserieNL en ‘trekkerkenteken-trekker’. “Goede zaak voor de verkeersveiligheid en voor een eerlijk speelveld bij werk dat soms ook door onze speciale voertuigen verzet wordt."

Voor de ondernemerspraktijk betekent dit niet per morgen al wat, want men neemt wél nogal ruim de tijd: pas in 2025 wordt de verplichting van kracht. Wij akkerden voor u het wetsvoorstel (in dit uitvoerige artikel vorig jaar) in detail al voor u door op technische bijzonderheden. Nu gaat het verder over praktische zaken, zoals om welke technische eisen gaat het, per wanneer, voor welke voertuigen, welke worden uitgezonderd etc. Over de verdere tijdsplanning (inwerkingtreding, conversieperiode, e.d.) valt nu nog weinig concreets te zeggen; daarvoor gaan we in overleg met IenW en RDW. Zodra deze zaken duidelijker worden, hoort u vanzelfsprekend opnieuw van ons.

Registratie, kenteken, APK, snelheid

Kern van het wetsvoorstel is dat er een registratieplicht komt voor landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken achter LBT’s en MMBS’en en dat voor die voertuigen een kentekenplicht gaat gelden.

Dit is nodig voor de handhaafbaarheid van de APK-plicht op dit soort voertuigen die op grond van Europese wetgeving al lang ingevoerd had moeten worden. Die kentekenplicht komt er nu dus en daardoor ontloopt Nederland een forse Brusselse boete (minimaal 2,9 miljoen, vermeerderd met een dwangsom per dag).

De aan het kenteken gekoppelde verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/u maakt het voor wegbeheerders mogelijk om rondwegen en delen van provinciale wegen open te stellen voor (land)bouwvoertuigen. Hierdoor hoeven de grote (land)bouwvoertuigen minder door woonkernen en ook minder over parallelwegen met fietsers te rijden. Een betere en veiliger positionering van landbouwverkeer op de weg verbetert de verkeersveiligheid.

Door hun werktuigfunctie overschrijden bepaalde landbouwvoertuigen de wettelijke afmetingen. Om toch op de openbare weg te mogen rijden, moeten deze een ontheffing hebben van de wegbeheerder. Daarvoor komt nu een nieuw centraal ontheffingenloket bij de RDW. Aanvragen bij individuele wegbeheerders is in de praktijk lastig en wordt nu helaas daarom niet altijd gedaan.

Naar schatting zullen uiteindelijk zo’n 270.000 landbouwtrekkers, 130.000 MMBS (zelfrijdende werktuigen zoals maaidorsers, hakselaars, graafmachines, wielladers) en 150.000 getrokken aanhangwagens en werktuigen worden geregistreerd bij de RDW.

Aanvullende wensen Tweede Kamer

De Tweede Kamer ziet graag een evaluatie van de wet na drie jaar, om de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk te toetsen, met in het bijzonder aandacht voor de nalevingskosten.

De andere aangenomen moties gaan over handhaving en de verkeersveiligheid. Bekeken moet worden welke lokale maatregelen, zoals verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, genomen kunnen worden voor een vergroting van de verkeersveiligheid. Bij verkeersovertredingen die worden begaan met tractoren moet worden gehandhaafd zoals bij vergelijkbare andere verkeersovertredingen en aan SWOV zal worden gevraagd een nieuwe meting uit te laten voeren naar de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen en jaarlijks de verkeersveiligheidscijfers te monitoren en daarbij de effecten van de snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen op de verkeersveiligheid voor andere weggebruikers te evalueren.

Nu is de Eerste Kamer aan zet om het wetsvoorstel te beoordelen, wat nu gepland staat voor 4 februari.

Goede zaak

RAI Vereniging heeft zich steeds ingezet voor invoering van het ‘trekkerkenteken’, omdat dit noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid en bovendien oneerlijke concurrentie van trekkers ten opzichte van kiepwagens en andere voertuigen die moeten voldoen aan tal van eisen zoals rijbewijseisen, een kentekenplicht en bij overtreding wél eenvoudig beboet kunnen worden.

De invoering van het wetsvoorstel wordt vanuit de branches en maatschappelijke organisaties breed ondersteund. Brancheorganisaties CUMELA Nederland, LTO Nederland, Fedecom, Bouwend Nederland, BMWT, TLN, evofenedex, en Fehamec (historische tractoren) zijn voorstander. Net als vele maatschappelijke organisaties als Fietsersbond, VVN, organisaties van wegbeheerders VNG, IPO en Unie van Waterschappen en handhavers zoals politie en OM.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949
Remco Tekstra
Remco Tekstra
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4931
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971