EV-subsidie voor particulieren nog niet rond

3 februari 2020

Dit weekend meldde RTLNieuws bijzonderheden over een aanschafsubsidie voor elektrische auto's voor particulieren. Die informatie is niet van het verantwoordelijke ministerie van IenW en ook niet van ons afkomstig. Over zo'n subsidie en de hoogte van het bedrag en de voorwaarden waaronder deze beschikbaar zou zijn, wordt immers op dit moment nog onderhandeld.

elektrische auto

RAI Vereniging is betrokken binnen de werkgroep (FET) waarin de subsidieregeling momenteel wordt uitgewerkt. Daarover is nog geen definitief besluit genomen. Met alle betrokken organisaties is uitdrukkelijk afgesproken om over de subsidieregeling pas te publiceren als deze definitief rond is.

In het overleg wordt de komende periode zorgvuldig gezocht naar de beste manier om invulling aan te geven aan de wens in het Klimaatakkoord om ook particulieren te stimuleren om over te stappen naar EV. Eerder is ook de verwachting uitgesproken dat zo rond medio 2020 meer bekend zou kunnen zijn. In dit proces is ook een Internetconsultatie waarschijnlijk nog een belangrijke stap.

Zodra gesproken wordt over bedragen of over de termijn waarbinnen een regeling wordt gepubliceerd kan dit markteffecten hebben. Extra reden om hiermee uiterst zorgvuldig om te gaan. Ook het verantwoordelijke ministerie van IenW zit geheel op die lijn.


Contactpersoon
Wijnand de Geus
Wijnand de Geus
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens / Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4912