Let op breedte van de staaklichten bij toelatingskeuring!

19 februari 2020

Naar aanleiding van een afkeur, heeft RAI CarrosserieNL aan de RDW gevraagd wat de toelatingseisen zijn met betrekking tot staaklichten gemonteerd op een bedrijfsvoertuig.

De RDW antwoordde hierop als volgt:

In principe is er geen maximale uitsteekmaat voor een staaklicht. Maar als het voertuig de maximale breedte benadert, dan geldt er wel een maximale uitsteekmaat. Bij het bepalen van de breedte van een bedrijfsvoertuig worden er een aantal onderdelen op het voertuig niet meegeteld, zie verordening 1230/2012 waarbij Aanhangsel I van toepassing is.

Onder c) staat dat voorzieningen en apparatuur die aan het voertuig worden toegevoegd in totaal niet meer dan 100 mm mogen uitsteken, dus maximaal 50 mm aan elke kant. Steekt het onderdeel, in dit geval het staaklicht, meer dan 50 mm uit dan wordt de breedte gemeten over beide staaklichten en dan zal het voertuig de maximum toegestane breedte overschrijden.

Voorbeeld: als het voertuig een breedte van 2,30 meter heeft, dan mogen de staaklampen meer dan 50 mm uitsteken, want je blijft ruimschoots binnen de maximale toegestane breedte. Is het voertuig gebouwd op de maximale breedte, bijvoorbeeld 2,60 meter, dan mogen de staaklichten maximaal 50 mm uitsteken.


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992