Nieuwe Europese Typegoedkeuring (ETG)

26 februari 2020

De ETG (Europese TypeGoedkeuring) wordt geregeld in de (kader)Richtlijn 2007/46. Deze wordt per 1 september 2020 vervangen door (kader)Verordening 2018/858. Dat zal ook wijzigingen in processen en procedures bij de RDW met zich mee gaan brengen. In ons Technisch Overleg Bedrijfswagens gaan we ook in op de nieuwe ETG.

Europese commissie

De KaderRichtlijn gaat niet over technische eisen, maar over alle procedures en administratieve bepalingen rond de Europese goedkeuring. Dat zijn dan o.a. de documenten, maar ook zaken als verplichtingen van de fabrikant, het CvO, restantregeling, recalls, toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, e.d.

Wijzigingen

Met de nieuwe KaderVerordening 2018/858 worden – mede door de ’dieselfraude’ van enkele jaren terug - bepaalde zaken nadrukkelijk aangescherpt, vooral bij toezicht (ook van technische diensten onderling), en markttoezicht (controle van voertuigen in het verkeer op het voldoen aan de eisen).

Op veel andere gebieden zijn er ook wijzigingen; de nieuwe Verordening is echter dermate omvangrijk dat het heel lastig is om goede en simpele samenvattingen en overzichten te maken van alle wijzigingen. Daar komt nog bij dat veel zaken nader uitgewerkt worden in ‘implementing acts’ of ‘delegated acts’. Dat maakt op veel gebieden een goed begrip van praktische consequenties er niet eenvoudiger op.

Bovendien zijn de consequenties voor bedrijven afhankelijk van verschillende factoren: fabrikant of importeur (maar wat volgens de definities van de 2018/858 ‘distributeurs’ zijn), producten met een ETG, of bijvoorbeeld veel toelating van voertuigen met opbouw/carrosserie bij de RDW met een individuele goedkeuring.

RDW-document met veelgestelde vragen

Voldoende aanlelding voor de RDW om deze maand een document te publiceren met veelgestelde vragen. U kunt dat hieronder downloaden.

Vervolg
De inhoud zal niet voor elk bedrijf antwoord geven op alle mogelijke vragen; daarvoor is de inhoud van de 2018/858 te uitgebreid (en moet eigenlijk ook steeds het vergelijk gemaakt worden met de huidige Richtlijn 2007/46). Op veel vragen die er nog zijn en gaan komen, zal de RDW een antwoord moeten gaan geven. De komende maanden moeten al die zaken duidelijk gaan worden.

RAI Vereniging zal daarbij veel aandacht geven aan praktische zaken waarvan de ervaring leert dat die voor de leden van belang zijn, zoals recalls, restantregeling (en dus geldigheidsduur van goedkeuringen),  het verstrekken van het CvO, en de individuele toelating.

KaderVerordening gaat ook over kleine serie-goedkeuringen en individuele toelating
De huidige KaderRichtlijn en de nieuwe KaderVerordening richten zich in eerste instantie op de Europese Typegoedkeuring van voertuigen, met daarbij meerfasengoedkeuring en kleine serie-goedkeuring. Maar ook de individuele toelating komt aan de orde.

Individuele goedkeuring in Nederland
De toelating in Nederland van reeds goedgekeurde basisvoertuigen met een opbouw (‘kentekenonderzoek’) is een mengvorm van 2e fase en individuele toelating.
De bepalingen in de Verordening inzake individuele goedkeuring lijken geen grote wijzigingen t.o.v. de huidige bepalingen te bevatten en daarom vooralsnog ook geen grote veranderingen in dit traject in NL met zich mee te gaan brengen. Maar verdere afstemming met de RDW moet uitwijzen of dit ook werkelijk zo is.

TOB

Bij het eerstkomende Technisch Overleg Bedrijfswagens (TOB), eind maart, besteden wij ook aandacht aan de nieuwe ETG en de GSR; over de precieze datum van het TOB zullen wij u op korte termijn informeren.

Meer informatie: Kees Pereboom


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971