Autoriteit Persoonsgegevens adviseert over persoonsdata, verzameld door auto’s

6 maart 2020

Recent lazen we in de media over de European Data Protection Board (EDPD), die vindt dat er meer aandacht moet komen voor persoonsgerelateerde data die door auto’s worden verzameld en die vervolgens, al dan niet via de fabrikant, worden verwerkt en/of verspreid. ook onze eigen Autoriteit Persoonsgegevens heeft er inmiddels over bericht.

Daarover loopt op dit moment een Europese Consultatie. RAI Vereniging volgt in dit kader strak de lijn van de ACEA in Brussel, die momenteel uitvoerig in gesprek is met haar leden hoe met het bericht van de EDPD om te gaan.

Intussen publiceerde de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, vooruitlopend op de uitkomsten van de Consultatie, al een nieuwsbericht “AP geeft tips voor privacy bij connected cars” over het betreffende onderwerp, inclusief een Handleiding.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van het vervolg van de Europese Consultatie en de standpuntbepaling van ACEA.

Meer informatie: Leo Bingen


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566