Mona Keijzer informeert Tweede kamer over datadelen automotive

13 maart 2020

Deze week lichtte staatssecretaris Mona Keijzer van EZK in het Kamerdebat over digitalisering een tip van de sluier op over haar visie op data delen in de automotive branche. In het debat kwam ook duidelijk het belang van datadelen in de automotive naar voren.

Mona Keijzer sprak hierover op basis van de uitkomsten van het Ecorys-onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK, in samenwerking met IenW. Het onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van digitalisering en beschikbaarheid van voertuigdata in de automotive branche.

Zij informeerde de kamer dat het onderzoek naar datadelen in de autobranche op 26 januari aan haar ministerie is opgeleverd en dat dit nuttige inzichten en aanbevelingen heeft opgeleverd. Samen met haar collega’s van IenW komt zij zo snel mogelijk met een officiële reactie op dit onderzoek.

Vooruitlopend op haar schriftelijke reactie vertelde zij in het debat alvast dat het Ecorys-rapport de volgende inzichten geeft:

  • De consument moet meer centraal gesteld worden.
  • Er is een noodzaak om de huidige Europese wetgeving (TAR en BER) aan te passen om toegang tot voertuigdata voor reparatie en onderhoud zeker te stellen voor de complete aftermarket.
  • De uitvoering van bestaande regelgeving zou verder geoptimaliseerd moeten worden.
  • En dat tot slot gekeken moet worden naar aanvullende regelgeving voor toegang tot data voor mobiliteitsdiensten zoals bijvoorbeeld Mobility as a Service (MaaS).

In het debat benadrukte kamerlid Kees Verhoeven (D66) dat garagebedrijven op dit moment al ‘virtueel’ buiten spel worden gezet. Hij sprak hierbij het belang uit dat een goede aanpak van data delen ongelofelijk kan helpen om mogelijkheden op het gebied van een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie te versterken.

Staatssecretaris Keijzer sloot het onderwerp over digitalisering in de automotive branche af met de woorden: “Hier is door de digitalisering wel wat keuzevrijheid voor de consument aan het verdwijnen en dat noodzaakt dat we daar ook iets over gaan vinden. Mijn reactie inclusief het complete Ecorys-onderzoek komt eraan. Maar dat hier de digitalisering ook negatieve kanten heeft blijkt wel uit dit onderzoek”.

U kunt dit kamerdebat hier zelf terugkijken.

De Nederlandse Alliantie voor data delen in de automotive branche (AFCAR NL) heeft actief meegeholpen aan de totstandkoming van het Ecorys-rapport. Zij zijn dan ook blij met de eerste terugkoppeling en kijkt uit naar de oplevering van het gehele rapport inclusief de vervolgstappen vanuit Den Haag en Brussel.

RAI Aftermarket maakt actief deel uit van de AFCAR NL-alliantie en vindt het een goede ontwikkeling dat ook de belangen van de automotive aftermarket in het debat over Digitalisering en Data Delen goed op de kaart staan.

AFCAR NL is de alliantie die de belangen van data delen in de automotive branche behartigt. De alliantie bestaat uit vertegenwoordigers van BOVAG, FOCWA, VACO, Verbond van Verzekeraars, ANWB, VNA en RAI Aftermarket.


Contactpersoon
Jeroen van de Braak
Jeroen van de Braak
Sectiemanager RAI Aftermarket
+31 20 504 4954