Data uit voertuigen

26 maart 2020

Er is zowel vanuit Nederland als uit Europa veel aandacht in de media en politiek voor het thema data uit voertuigen.

data

Onze sectie werkt op dit dossier nauw samen met ACEA. Om onze nationale lobby te versterken, leden beter te bedienen en actiever te kunnen reageren op vragen uit onder meer de media, hebben wij de communicatiemiddelen die ACEA aan de leden ter beschikking heeft gesteld, vertaald naar het Nederlands.

Deze documenten worden op onze site gepubliceerd en naar u toegestuurd. Dit betreft diverse infographics, een position paper en een animatievideo.